Възможно е до март 2019 г. страните-членки на ЕС да приемат бюджета за периода от 2021 г. до 2027 г. и с това да бъде окончателно определен бюджета за земеделие на Съюза. В това е убеден еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, който подчерта по време на среща с агроминистрите на ЕС, че самите държави трябва да бъдат добре подготвени за преговорите.

Има добри индикации, че единство между държавите по въпроса ще се постигне по време на румънското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2019 г., посочи Хоган. Той допълни, че неговото мнение споделя и колегата му в Европейската Комисия Гюнтер Йотингер, който е отговорен за бюджета.

Федералният министър на земеделието на Германия Юлия Кльокнер по време на срещата също изрази подкрепа за бъдещото развитие на селските райони в Общата селскостопанска политика. Според нея обезлюдяването на селските райони може да се преодолее само чрез засилване на добавената стойност на агропродуктите и това е едно от най-големите и важни предизвикателства пред тези райони.