Отглеждане на устойчиви тропически култури в най-отдалечения регион на Европейския съюз: това прави Жулиен Вилард от 2016 г. Той напуска работата си като строителен инженер на континенталната част на Европа и става фермер във Френска Гвиана.

Той създава фермата Виландия на 3 хектара земя, където изгражда  устойчива земеделска система със силен фокус върху агролесовъдството. Предизвикателствата, пред които е изправен Жулиен при отглеждането на тропически култури, са доста сходни с предизвикателствата, с които фермерите в континентална Европа трябва да се справят.

Отначало Жулиен Вилард не знае какво да прави с парчето земеделска земя, което купува във Френска Гвиана. След като се присъединява към френската мрежа за селскостопански иновации и трансфер, създадена за най-отдалечените френски региони (RITA), той получава професионален съвет, който му помага да започне отглеждането на своите култури.

/ RITA е мрежа за развитие на селското стопанство в най-отдалечените френски региони (Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Майот и остров Реюнион). Във всеки регион местната RITA събира хора от научни изследвания, развитие на селското стопанство, професионални организации и власти. Те идентифицират научноизследователски, развойни и иновационни проекти, които отговарят на нуждите на фермерите и региона като цяло./

Започвайки от нулата

Жулиен: „Благодарение на мрежата  RITA се свързах с експертни агрономи, които предоставиха авангардни технически консултации. Освен това бързо натрупах практически опит във фермата си и разширих познанията си за тропическите култури, като прочетох много литература по този въпрос. Тогава реших, че е време за промяна в кариерата и да се посветя на земеделието на 100% . Сега съм част от мрежа в Южна Америка, посветена на устойчивото отглеждане на тропически култури . Да се учиш и да станеш по-добър фермер заедно с тази международна общност е много вълнуващо!

Фокус група за тропически култури

Жулиен също участва в мрежата на EIP-AGRI ,той участва във Фокус групата за климатични (под) тропически култури, която представи своя доклад през февруари 2021 г. Той се присъединява към тази Фокус група, защото е любопитен за предизвикателствата, пред които са изправени другите европейски фермери с отглеждането на тропически култури. Жулиен: „Стана очевидно, че повечето проблеми, срещани в тези изключително различни региони, бяха поразително подобни на нашите във Френска Гвиана. Освен това ми хареса да мога да обсъждам идеи с тази много разнообразна група от експерти, съставена от изследователи, учени и фермери. Определено това ми помогна да разширя мрежата си! “

Опазване на почвата

Жулиен отглежда ананаси, банани и какао във фермата Виландия, а устойчивостта и издръжливостта играят важна роля във всичките му решения във фермата. Практиката, която използва, е контурно земеделие. / При контурното земеделие основните видове земеделски операции – оран, култивиране, сеитба и прибиране на реколтата на хълмисти терени се извършват по посока перпендикулярна на склона или по хоризонталите/ Системата  е организирана в съответствие със съществуващата топография по контурните линии, което помага за предотвратяването на ерозията и справянето със силните дъждове.

Жулиен: „За устойчивостта на моята ферма се фокусирам върху отглеждането на дървета и връзката им с посевите, доколкото това е възможно. Това е основният принцип на агролесовъдството. Всички мои посеви са изложени по начин, койтп  взема предвид  въздействието на валежите. Например, ние отглеждаме ананаси на повдигнати лехи, като следваме контурните линии, с отводнителни канали на интервали, които ще побират повърхностния отток и ще му позволят да се придвижи извън полето с минимални загуби на почвата. Ако ананасите са засадени в средата на дъждовния сезон, тогава повдигнатите лехи са особено уязвими от въздействието на валежите и ерозията преди засаждането. След засаждането инсталирам биоразградим мулч над тези лехи, за да ги предпазя от обилните валежи Освен всичко мулчът спомага за  предотвратяване на плевелите, така че той избягва използването на хербициди. „.

Биологичен контрол на вредителите

Що се отнася до борбата с вредителите, фермата на Жулиен не ползва хербициди и пестициди. Освен, че иска да избегне отрицателното въздействие на химическите пестициди върху околната среда, Жулиен се опитва да не разчита на определени химикали, тъй като това може да направи неговата производствена система неустойчива. 

Жулиен: „Когато живеете в най-отдалечения регион, е важно да сте си самодостатъчни. Търся начин да предизвикам цъфтеж в моите ананасови растения, без да разчитам на настоящите регулатори на растежа на химически растения, налични на пазара за конвенционалните производители. Това включва приготвяне на обогатен с етилен въглен на прах, напълно естествено средство, използвано от биопроизводителите. Чрез използването му, цъфтежът може да бъде предизвикан в ананасите през цялата година. Ще премина към този нов метод веднага щом усвоя техниката. „

Бъдещите планове

Що се отнася до бъдещето на фермата Виландия, Жулиен непрекъснато ще продължи да прави фермата си възможно най-устойчива. Жулиен: „Когато се разхождам из имота, усещам, че нещата се подобряват. Има  повишена биологична активност и дърветата са здрави и растат добре. Това е добър знак и показва, че мерките за опазване на почвата дават резултат. „ „Затова наблюдавам добри и вдъхновяващи практики, за да мога да повторя цикъла на едно и също място. Ние също така разглеждаме как можем да отглеждаме нашите ананаси по-устойчиво. Има много възможности за подобрение! “

Вижте повече във видеото – Agricultures guyanaise : Producteurs d’ananas confirmé et débutant / на френски език/

 

Източник: https://ec.europa.eu. ;YouTube