Европейската комисия взе решение 467 млн. Евро от кризисния резерв, които не бяха използвани през тази година, да бъдат върнати на фермерите от Европейския съюз, става ясно от съобщение, публикувано на официалната страница в интернет на изпълнителния орган на общността. Средствата бяха удържани от директните плащания на стойност над 2000 Евро. Връщането им започва от днес, 1 декември.

Кризисният резерв в рамките на Общата селскостопанска политика не бе използван през тази година, въпреки че селскостопанският сектор се сблъска със сериозни затруднения. За фермерите, пострадали от сушата през лятото, вече бяха предприети други мерки за подкрепа.

Концепцията за механизма за формиране и използване на резерва в случай на криза бе съгласувана през 2013 г. и за пръв път бе приложена в рамките на ОСП през бюджетната 2014 г. През тази година той все още не важи за Хърватия заради постепенното повишаване на нивото на подпомагане за страната след влизането й в ЕС. За българските фермери 2019-та е втората година, в която ще им бъдат възстановени суми от кризисния резерв на ЕС.

Източник: Sinor.bg