„Искаме да се съсредоточим върху възстановяването, което поставя хората и планетата на първо място, запазва климата за бъдещите поколения и създава нови работни места“, казват съпредседателите на групата на Зелените Ска Келер и Филип Ламбертс.

За тях всъщност е неприемливо да се пропиляват ограничените финансови ресурси за продължаване на крехкия икономически модел, който е „разрушителен за планетата и генерира неравенства“. Този план трябва да ангажира всички сектори на икономическата дейност да задържат покачването на глобалното затопляне под 1,5°C.

Планът трябва да приоритизира защитата на биоразнообразието, намаляването на замърсяването, прилагането на Зелената сделка и кръговата икономика като двигатели на новата европейска икономика и да приключи субсидирането на неустойчивия бизнес. В него се разглеждат трите основни теми: Климат, Биоразнообразие и Устойчива храна. Планът се застъпва за включването в „закона за климата“ на цел за намаляване на потреблението на енергия в цялата европейска икономика с 65% до 2030 г. и постигане на неутралитет на климата най-късно до 2040 г. В плана се призовава за инвестиция в размер на 50 милиарда евро за изпълнение на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.

Планира се преместване и защита на производството на храни. Планът подкрепя целта за намаляване на употребата на пестициди с 50% до 2025 г. (минус 80% до 2030 г. и постепеннопрекратяване на употребата на пестициди до 2035 г.), както и намаляването с 50% на синтетичните торове до 2030 г. в бъдеща стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“.

Източник: МЗХГ