Модерното земеделие и използването на дигитални технологии се очертават като общ приоритет в работата на българските евродепутати Атидже Алиева-Вели и Асим Адемов, които са заместници в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в новия Европейски парламент. В София днес те участваха в дискусия за приоритетите на българските евродепутати в Европейския парламент. Събитието се предаваше на живо в профил на Европейския парламент в интернет.

„Общата селскостопанска политика е изключително важна както за ЕС, така и за България. Нейната структура и през новия програмен период ще се запази в два стълба – Първи стълб директни плащания с обвързаната подкрепа и плащанията на площ, и Втори стълб с инвестиционните мерки в селските райони. Според мен схемите и мерките в Първи стълб са по-добре работещи и моята работа ще бъде съсредоточена по отношение на Втори стълб и инвестициите в селските райони, за подобряване на средата за земеделските стопани.“, посочи Атидже Алиева-Вели, която е член на комисията по социална политика заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и член на партия Обнови Европа в европарламента.

С три програмни периода зад гърба ни земеделското производство в България продължава да не дава добавена стойност, посочи Атидже Алиева-Вели и допълни, че ще работи за увеличаване на добавената стойност на селскостопанските продукти.

„Ние като делегация ще се насочим към приоритетите за младите селски стопани, тъй като тенденцията в цяла Европа е застаряване на земеделските производител. Само 6% от фермерите в ЕС са млади хора. Надявам се с модернизирането на земеделието, което е изключително важно, за да се отговори на съвременните предизвикателства, все повече млади хора ще се насочат към земеделието. Необходимо е да се осигурят редица улеснения за младите хора като по-лесен достъп до финансиране и до закупуване на земеделска земя.“, каза още тя.

Малките стопанства са друг приоритет в работната програма на българския евродепутат от Обнови Европа. В структурата на българското земеделие преобладават предимно малки стопанства в планински и природно необлагодетелствани райони, затова ще съсредоточим работата си в тази насока. Важни са, разбира се, и инвестициите в селските райони и малките общини. Тъй като говорим за обезлюдяване на селските райони, следва да осигурим инфраструктурно развитие и в областта на услугите.

Дебатът за бъдещата Обща селскостопанска политика започна по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Предстои да се вземат важни решения, да се защитават важни приоритети на България в този сектор, посочи Асим Адемов, член на Комисия по образование и заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Той е член на Европейската народна партия.

„Трябва да направим сектора по-модерен. В последно време се говори много за модерно земеделие и тук е връзката в моята работа в Комисията по земеделие и Комисията по образование. Не можем да имаме модерно земеделие, ако от училищата и университетите не излизат добре подготвени кадри.“, допълни Асим Адемов. Друг приоритет на евродепутата ще бъде сближаването на директните плащания между страните-членки на ЕС.

Източник: Агрозона