Директните плащания за българските земеделски стопани няма да намалеят, въпреки че се очаква бюджетът за селско стопанство на ЕС да се свие до 28.5%. Това стана ясно от думите на Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. „Дори е възможно в Програмата за развитие на селските региони, в зависимост от бюджетния дебат, ако има и малко по-голяма национална компенсация, също така да няма намаление на общия бюджет, но това е решение донякъде и на националните власти“, коментира още той за Агрозона.

За пръв път в периода 2021-2027 година Общата селскостопанска политика СП и Кохезионната политика няма да бъдат най-големи по бюджет. Предвидени са 365 млрд. евро за политики в земеделието.

„Финландското председателство на базата на коалицията държави, предвождани от Франция, които искат да има по-голям бюджет, направи предложение средствата за ОСП да минат над 30%. Рано е да се каже какъв ще бъде резултатът, другата седмица ще има конкретни числа. Но винаги има възможност да се увеличи или да се намали, ще следим дебата“, каза още Милушев.

Според него с избирането на Януш Войчеховски за комисар по земеделие не бива да се очаква рязка промяна на земеделската политика. „Вероятно ще има някои акценти, които са различни от тези на комисар Хоган, но самият той заяви, че няма да има ново предложение за реформа на ОСП, което да е внесено от ЕК“, уточни директорът от ГД АГРИ.

 

Източник: Агрозона