Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент (COMAGRI) прие доклада за т. нар. Преходен регламент за ОСП. Докладчикът договори 27 компромисни изменения, обхващащи по-голямата част от внесените 400 изменения. Вече е ясно, че новата ОСП няма да бъде приложена на 1 януари 2021 г., поради което този законодателен акт е от съществено значение за гарантиране на продължаване на подкрепата за селскостопанския сектор. Макар че само бързото приемане може да облекчи несигурността пред стопаните.

Това се посочва в информация на COMAGRI за резултатите от вчерашното гласуване. В първата си сесия за дистанционно гласуване на 28 април 2020 г. законодателите на COMAGRI постигнаха споразумение, което ще гарантира, че плащанията на земеделските стопани продължават да текат, дори без сделка за реформа на ОСП.

Българският евродепутат Атидже Алиева-Вели разкри значимите за България гласувани промени

Българският евродепутат Атидже Алиева-Вели, която е член на COMAGRI сподели за НСМ, че докладът е подкрепен с пълно мнозинство и с голяма подкрепа е даден и мандат за започване на преговори със Съвета на ЕС. Тя посочи част от основните промени, от голямо значение за България:

  • запазване на схемата за преходната национална помощ за периода на преходния регламент, без промяна на нивото на подкрепа към 2020;
  • запазване на преходното компенсаторно плащане, което получават фермери, които са отпаднали от обхвата за необлагодетелствани райони през целия преходен период;
  • прие се изменение, което предвижда, че понасянето на най-малко 20% загуби, вместо 30%, както бе предложено първоначално от Комисията, е достатъчно за да задейства изплащането на обезщетения във връзка с управлението на рисковете;
  • предпазна мярка, която дава възможност за удължаване на срока на преходния период, ако това е необходимо, до 31 декември 2022.“

Евродепутат Атидже Алиева-Вели очаква „преговорите със Съвета да започнат възможно най-скоро и се надяваме на продуктивни дискусии и бързо постигане на споразумение.

В края на миналата година, по време на заседание на аграрните министри, българският министър на земеделието Десислава Танева внесе декларация с искане в регламентите за т.нар. преходни правила на ОСП да бъде запазена възможността държавите членки да могат да изплащат Национална преходна помощ на нива, не по-ниски от тези през 2020 г. Документът бе подкрепен от още пет държави – Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Кипър, а Малта също изрази подкрепата си за запазване на помощта. В резултат на тези усилия ЕК включи в проекта на регламента за преходни правила на ОСП възможността за продължаване на тази подкрепа.

Предстои развръзката за подължителността на преходната ОСП

Евродепутатите принципно подкрепиха едногодишна продължителност на преходната ОСП, която Европейската комисия (ЕК) предлага, но предложиха автоматично удължаване с още една година на преходния период, което да се задейства в случай, че дългосрочният бюджет на ЕС (МФР 2021-2027) и ОСП след 2020 г. не бъдат договорено преди октомври.

„Земеделските стопани се нуждаят от предвидимост, стабилност и финансова приемственост и ясен хоризонт за следващите две години“, заяви водещият евродепутат по досието Елси Катайнен, цитирана от EURACTIV.com

По-рано този месец министрите на земеделието на ЕС одобриха само частичен мандат, тъй като те все още обсъждаха дали преходният период да е с продължителност 1 или 2 години.

👉 Специалният комитет по селско стопанство одобри „частичната“ си позицията по проекторегламента за преходните правила на ОСП

Истинско предизвикателство е въвеждането на преходните правила за ОСП на национално ниво, тъй като те трябва да бъде приети и да влезят в сила преди 1 август 2020 г., когато е крайният срок за изпращането на нотификациите от държави-членки до ЕК. Очаква се продължителността на преходния период да бъде спор по време на междуинституционални разговори.

Преходна ОСП и преговорите по МФР 2021-2027

Преходните регламенти на ОСП са тясно свързани с обсъждането на МФР 2021-2027, тъй като парите, отпуснати в програмите, ще бъдат определени от лидерите на ЕС. В мандата, договорен от COMAGRI, членовете на ЕП изтъкват необходимостта да се избягват по-нататъшни съкращения на ОСП в следващата МФР, настоявайки, че финансирането трябва да се поддържа на равнища 2014-2020 в реални условия.

Докато ЕК се подготвя да представи актуализирано предложение на МФР 2021-2027 (първоначално предвидено за 29 април, а в последствие отсрочено за  6 май, когато се очаква ЕК да представи и план за „възстановителен фонд“ заради COVID- 19, който да бъде част от следващата МФР), селскостопанският и хранително-вкусовият сектор единодушно призовава да запази разходите за ОСП след 2020 г. поне на своето текущо ниво на стойност и избягване на по-нататъшни съкращения.

„Очевидно е, че не можем да постигнем повече с по-малко“, докладчик Катайнен

Докладчикът Катайнен каза, че европейското земеделие се нуждае от ясни правила и силно финансиране през тези несигурни времена, тъй като производителите на храни не могат да работят при „стари правила и намалена бюджетна рамка“ и посочи „Очевидно е, че не можем да постигнем повече с по-малко. Държавите-членки трябва да могат да се подготвят за новата ОСП навреме и с достатъчно ресурси през този преходен период “.

COMAGRI също прие поправка от евродепутата Паоло Де Кастро, който призова кризисният резерв да се финансира извън ОСП на сегашното ниво, като се започне от 2021 г., без да се налага да го връща, ако не бъде използван, и с възможност за увеличаване без ограничения.

ТУК можете да откриете видео запис на конферентното заседание на COMAGRI, състояло се на 28 април 2020 г.

Какво следва в преговорите за преходната ОСП?

Предстои докладът на COMAGRI да бъде представен на пленарното заседание на ЕП, насрочено за 13 – 14 май 2020 г., гласуване от евродепутатите, които ще дадат мандат на докладчика  за започване и водене на преговори със Съвета на ЕС по предложението за Преходен регламент за ОСП.

Източник: ruralnet.bg