«Смятам, че основната задача на стратегията «От фермата до трапезата» е да допринесе за скъсяване на разстоянието за транспортиране на произведената храна до потребителя. Ще настоявам да се обърне повече внимание на подобряването на транспорта на храни в Европейския съюз и при внос-износ. Това ще доведе до повече независимост на ЕС от външни пазари и доставки. Местните пазари са отговорът на това предизвикателство», посочи еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски по време на уебконференция посветена на регионалното производство и неговият принос към жизнеността на селските райони.

Във Втори стърб има възможнст за подкрапа на местните пазари и да се постигне устойчивост в транспорта на земеделска продукция.

Данни на Евростат покават, че 1,3 млрд. тона първична земеделска продукция, горски и рибни продукти са транспортирани в ЕС с камиони с капацитет над 3,5 тона през 2017 г. Това включва стоки от ЕС и внос. Количеството храна, напитки и тютюн е 1,8 млрд. тона.

Годишното разстояние, което изминава храната чрез жп траспорт е 540 млрд. км. Средното разстояние, което изминава всеки тон храна е 171 км.

Имах възможност да посетя ферми за органично производство в Австрия и смятам, че примерът на страната може да се използва в европейски мащаб. 25% от обработваемата земя в страната се използва за биологично земеделие. Това е и целта на ЕС до 2030 година, каза още той.

Източник: Агрозона