Не е предвидена цялостна оценка на въздействието на стратегията на ЕС в областта на храните „От фермата до трапезата“, но всяка мярка от нея ще бъде оценена поотделно, заяви служител на Европейската комисия, цитиран от euractiv.com. Планът съдържа изключително амбициозни цели за трансформиране на хранителната система на ЕС, включително цел за намаляване с 50% на употребата на химически и високорискови пестициди до 2030 г.
Изпълнителната власт на ЕС няма правилни оценки на въздействието върху документи като стратегията „От фермата до трапезата“. В стратегията има около 37 различни мерки. И за всеки от тях, докато излизаме с предложенията, ще имаме оценка на въздействието“, каза заместник-генералният директор в генерална дирекция SANTE на Комисията, Клер Бъри.

Тя обясни, че ще има отделна оценка на въздействието върху общата цел за намаляване на пестицидите, заложена в стратегията, както и относно отбелязването на хранителната информация или пък хуманното отношение към животните на етикета. През последните няколко месеца липсата на първоначално проучване на въздействието, което да съпътства представянето на стратегията, беше силно критикувано от фермерската организация COPA.

„Без оценка на въздействието не може да се вземе решение. И ако се появят негативни аспекти, те трябва да бъдат преразгледани в стратегията “, каза Кристиан Ламбърт, председател на сдружение на земеделските производители. Комисарят на ЕС по земеделие Януш Войчеховски направи подобна забележка пред френския Сенат през юли, когато говори за възможността на по-късен етап да се преразгледат амбициозните цели на стратегията „От фермата до трапезата“, ако сигурността на храните е застрашена.

Най-голямата политическа група в Европейския парламент, дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), също призова за задълбочена оценка на въздействието, преди да започне каквато и да е реформа в контекста на стратегията „От фермата до трапезата“. Координаторът по земеделие на ЕНП, Херберт Дорфман, посочи че макар да сме наясно, че стратегията „От фермата до трапезата“ е „истинска стратегия“, е необходима по-голяма прецизност, когато става въпрос за подробностите в стратегията.

Новата политика на Европейската комисия в областта на храните трябва да бъде преразгледана, ако една бъдеща оценка на въздействието покаже, че тя ще се отрази отрицателно на земеделските производители, заяви новоизбраният председател на асоциацията на земеделските производители COPA Кристиан Ламберт.