Европейската комисия пусна публична консултация за оценка на правилата за държавна помощ в земеделието, селските райони и горите. Публичното запитване е насочено предимно към държавните власти в страните-членки, които разпределят държавна помощ, бенефициенти на помощта и други заинтересовани страни с опит и задълбочени познания във връзка с финансирането в земеделието и горите.

Целта на инициативата е да се събере полезна информация за държавните помощи в страните-членки на ЕС, като тя ще ползва, за да се очертае рамката на помощта през следващия програмен период от 2021 г. до 2027 г., съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Резултатите от обществената консултация ще станат част от Работен документ на Европейската комисия за оценка на действащите правила, който ще бъде използван за изработването на Оценка на въздействието, необходима за създаването на нова рамка за държавно финансиране през периода от 2021 г. до 2027 г.

Консултацията ще бъде отворена през следващите 12 седмици и е налична на всички официални езици на ЕС.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044/public-consultation_bg

Източник: Агрозона