Конференцията се фокусира върху реформата на Общата селскостопанска политика след 2020 г., както и върху ролята на изменението на климата в селскостопанската политика.

Междупарламентарната конференция за реформата на Общата селскостопанска политика (CAP2020) ще бъде организирана от парламента на Финландия днес , 28 октомври 2019 г. в Хелзинки.

Общата тема на финландското председателство на ЕС е „От дискусия до решение“. В този дух поканихме комисиите, занимаващи се със земеделието, в парламентите на държавите-членки.

Конференцията има две основни теми. Първата тема са предложенията на Европейската комисия относно общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тези предложения имат за цел да направят ОСП по-реагираща на настоящите и бъдещи предизвикателства, като изменението на климата и подновяването на поколенията, като същевременно продължат да бъдат подкрепени европейските земеделски стопани в устойчивия и конкурентен селскостопански сектор.

Втората тема е изменението на климата като елемент на селскостопанската политика. Надяваме се участниците да получат нова информация за въздействието на климатичните промени върху глобалната продоволствена сигурност.

ТУК можете да следите конференцията на живо

Източник: .eduskunta.fi