Според европейският комисар по селско стопанство Януш Войчеховски, новото предложение на Комисията за ревизиран бюджет на ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката.

В свое изказване на 2 юни, по време на конференция с дистанционно задавани въпроси от журналисти, той заяви, че новото предложение на Комисията за бюджет на ОСП след 2020 г. „осигурява постигане на целите на ОСП“ с оглед на настъпилата пандемия и влошена икономическа ситуация, както и необходимостта от „предприемане на мерки срещу финансовите последици от Брекзит“. Според комисаря представено на 27 май новото бюджетно предложение „показва стратегическото значение на селското стопанство за ЕС“, както и „продължаване на финансовата подкрепа, която ЕС иска да предостави на стопаните и икономиката в селските райони“.

С новия временен бюджетен инструмент „Следващо поколение ЕС“ (англ. Next Generation EU), Комисията предлага бюджетът за развитие на селските райони да бъде подкрепен с 15 млрд. евро (16.5 млрд. евро по текущи цени), като предостави финансова подкрепа за селските райони с оглед изпълнение на структурните промени, които е необходимо да бъдат направени в съответствие с изискванията на новата Европейска зелена сделка, както и да бъдат постигнати екологичните и климатични цели на ЕС, поставени от Стратегията за биоразнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“.

Тези допълнителни 15 млрд. евро за развитие на селските райони ще бъдат допълнително добавени към разпределите средства за всяка държава-членка от 2022 г. до 2024 г., като се спазват пропорциите за разпределение на бюджета за развитие на селските райони, предложени през 2018 г. В допълнение към това финансиране, като част от основния бюджет на ЕС за периода 2021-2027, Комисията предлага увеличение от 4 млрд. евро (4.5 млрд. евро по текущи цени) за директни плащания (Стълб 1) и допълнителни 5 млрд. евро (5.6 млрд. евро по текущи цени) към бюджета за развитие на селските райони (Стълб 2).

Комисарят допълни, че по този начин, „се добавят над 26 млрд. евро към първоначалното предложение на Комисията от 2018 г.“, което представлява „повече от 2% увеличение на финансирането, представено на държавите-членки през 2020 г.“

След тези промени новият общ бюджет на ЕС за селско стопанство и развитие на селските райони достига 391 млрд. евро (по текущи цени), което според комисар Войчеховски е „съизмеримо с важността на селското стопанство за ЕС“. Той счита, че „стопаните ще оценят високо финансирането, което се осигурява“, за да ги подкрепи в тяхната дейност и да продължат с устойчивото производство на храни.

Комисарят очаква допълнителното финансиране да направи сектора „по-устойчив на външни сътресения“, като продължи да се възползва от предимствата на вътрешния единен пазар. Комисар Войчеховски посочи, че през последните шест месеца, „целенасочено е акцентирал върху ключовото значение на бюджета за ОСП и селското стопанство, с оглед постигане на новите екологични амбиции на ЕС“. Неговото желание е допълнителните средства да бъдат използвани за „основните приоритети“ като Европейската зелена сделка и въвеждането на цифровите технологии. Според комисаря, „това е отговорът на кризисната ситуация в момента, тъй като екологично устойчивото (или диверсифицирано) селско стопанство, също така е по-устойчиво на кризи“.

Комисар Войчеховски подчерта, че има необходимост стопаните да бъдат подкрепени, вместо принудени, за постигане на амбициозните цели на ОСП. Също така, по време на заседание на Комисията по селско стопанство към Европейския парламент (бел. също проведено на 2 юни), европейският комисар по бюджета Йоханес Хан призова държавите-членки да приемат бързо ревизираното предложение за МФР 2021-2027, което да осигури също бърз общ отговор на ЕС срещу кризисната ситуация. Комисар Хан също призова ЕП да приключи възможно най-скоро своята работа по законодателството за реформа на ОСП след 2020 г.

Източник: ruralnet