За трета поредна година Европейската мрежа за развитие на селските райони (European Network for Rural Development/ENRD) организира Европейския конкурс Rural Inspiration Awards 2021.

Конкурсът събира вдъхновяващи инициативи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които демонстрират приноса на политиката за развитие на селските райони към по-конкурентна, устойчива и приобщаваща Европа на селските райони!

Успешните истории могат да вдъхновят повече хора да възпроизведат подобни инициативи другаде и да отключат потенциала на ЕЗФРСР, за да помогнат на селските райони да отговорят на широкия спектър от икономически, екологични и социални предизвикателства на 21-ви век. За да се случи това, обаче, ключова информация за проектите трябва да се събира и споделя ефективно.

ЦЕЛ

Целта на конкурса Rural Inspiration Awards 2021 е да повиши видимостта на политиката за развитие на селските райони и приноса на ЕЗФРСР за дългосрочната визия за селските райони. Да насърчава обмена на знания и работата в мрежа между заинтересованите страни в развитието на селските райони. Да допринесе за работата на Тематичната група на ENRD за дългосрочната визия за селските райони, да подпомага общата работа на националните мрежи и ENRD, по-специално в следните задачи:

  • събирането на примери за проекти на национално ниво;
  • насърчаване на споделянето им на европейско ниво чрез ENRD;
  • улесняване на тематичен и аналитичен обмен.

Тази година темата на конкурса е „Нашето селско бъдеще“, в съответствие с дългосрочната визия за селските райони, разработена от Европейската комисия. В това издание организаторите посочват, че са получили 125 статии от 22 държави-членки за четирите тематични категории. Експертите са номинирали 20 проекта, включени в списък, журито ще избере  по един победител от  тематична категория.

Категории

Зелено бъдеще: Проекти или инициативи, насочени към или смекчаване на изменението на климата, демонстриращи устойчивост и допринасящи за екологичното възстановяване, които сигнализират или демонстрират промяна в стъпките или по-широко преносим подход.

 

Цифрово бъдеще: Проекти, които показват устойчив подход, който постига предимствата на цифровизацията в земеделието и селските общности, независимо дали става въпрос за подобряване на цифровата и широколентова инфраструктура, предоставяне на цифрови услуги, усвояване на нови технологии или подобряване на цифровите умения или знания.

 

Устойчиво бъдеще: Проекти, които демонстрират своя принос за укрепване на устойчивостта на селските райони в Европа. Тази категория може да обхване широк кръг от общности, вериги за създаване на стойност и бизнес инициативи, включително по-широкото определение на устойчиви за бъдещето проекти.

 

Социално приобщаване: Проекти, които демонстрират способността да се обърнат към различни аспекти, които допринасят за приобщаването на селското общество. Въпреки че това може да се отнася за широк кръг маргинализирани групи, това би включвало обновяване на поколенията и и възрастни хора с увреждания, както и инициативи за социална икономика.

 

Популярно гласуване: В допълнение към тематичните категории, ще бъде присъдена награда за най-много събрани гласове, която ще бъде решена чрез онлайн система за гласуване.

 

Научете повече за всички номинирани  и гласувайте за най-вдъхновяващия проект ТУК!

Онлайн церемонията по награждаването ще се проведе на 25 март 2021 г. в 15:00 ч. (местно време), като част от ENRD Седмица на визията в селските райони. Това събитие ще бъде излъчено на живо. Научете повече на страницата на събитието за церемонията по награждаването и следете за повече информация!

 

 

Източник: https://enrd.ec.europa.eu