Според Пека Песонен-генерален секретар на Асоциацията на фермерите и кооперациите в ЕС (Copa-Cogeca), Европейската комисия се намира във важна позиция, в която може  да даде възможност на земеделските стопани от ЕС да използват съвременни технологии в борбата срещу изменението на климата,

Избраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реши да даде поста за селското стопанство на поляка Януш Войчеховски.

EURACTIV Полша съобщи, че за Варшава получаването на селскостопанския пост означава много, тъй като страната е един от най-големите бенефициенти на агрофондове от 2004 г. насам.

Ако назначеният за член на Комисията в крайна сметка бъде одобрен от Дома на ЕС, като се има предвид, че той е под разследване от органа на ЕС за борба с измамите (OLAF), следващият горещ картоф за него ще бъде въпросът за безопасността на храните.

В писмото си до Войчеховски, фон дер Лайен посочи необходимостта той да се съсредоточи върху амбицията на Европа за нулево замърсяване, като гарантира, че селското стопанство „допринася за нашите цели в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие, по-специално чрез намаляване на използването на пестициди и химикали в Европа“.

Песонен заяви, че фермерите в ЕС очакват новата Комисия да се ангажира с разработването на инструменти за борба с явления като климатичните промени, причинени именно поради пестициди и химикали.

„В края на краищата, председател на Европейската комисия посочи, че селското стопанство е рязко изложено на последствията от изменението на климата „,каза Песонен. Той добави, че Комисията е във важна позиция да даде възможност на земеделските стопани в ЕС да използват съвременни технологии за борба например с вредители и болести.

„Доста често законодателството на ЕС създава пречки за фермерите в ЕС да използват технологии, които са доказано безопасни в други части на света. „Искрено се надяваме новата Комисия да се справи с това „, каза още Песонен.

Пример за това са така наречените нови техники за размножаване на растения (NPBT), които се появиха като иновативно селскостопанско решение през последното десетилетие, позволявайки разработването на нови сортове растения чрез модифициране на ДНК на семената и растителните клетки.  NPBTs са разрешени в останалия свят, но през юли 2018 г. Европейският съд (ECJ) постанови, че организмите, получени чрез мутагенеза или генна редакция, техника за размножаване на растения, са генетично модифицирани организми (ГМО) и по принцип трябва да попадат в обхвата на ГМО директивата. Земеделските стопани в Европа реагираха силно, казвайки, че конкурентоспособността им е нанесена тежък удар. От друга страна, природозащитниците приветстваха решението.

Друго предизвикателство за Войчеховски е също въвеждането на прецизни земеделски практики в  сектора, „с цел да се произведе повече, но да се вложи по-малко“, за да се спестят разходи и да се защити околната среда. Според новия модел на доставка на ОСП цифровизацията на сектора ще зависи от държавите-членки.

Напускащият комисар Фил Хоган, който ще отговаря за търговията с ЕС, каза в интервю за EURACTIV Румъния: „Държавите-членки, а не Европейската комисия ще насочат точната подкрепа и финансиране за иновации и дигитализация на земеделието в ОСП след 2020 г. .

Способността на държавите-членки да предприемат незабавни действия в тази област, без насоки на ЕС, се поставя под въпрос.

Селското и горското стопанство са от съществено значение

Като цяло амбициите на фон дер Лайен в селското стопанство досега радваха селскостопанската общност в ЕС. Песонен заяви, че борбата срещу изменението на климата не може да бъде успешна без участието на селското и горското стопанство. „Неотдавнашните горски пожари в Амазонка ясно показаха колко ангажирани са земеделските стопани и собствениците на гори в съответните общи политики, като Общата селскостопанска политика (ОСП). Ние играем заедно с очакванията на обществото, подобрявайки нашата устойчивост “, каза той.

По-специално, Песонен приветства целта на фон дер Лайен за бързото приключване на преговорния процес за ОСП след 2020 г., както и целта за повишаване на висококачествените стандарти на  европейските храни в световен мащаб.

„ Напускащия комисар по селското стопанство Хоган постигна забележителен напредък в промотирането на нашите високи стандарти от фермата до вилица, не само сред потребителите в ЕС, но и в целия свят. Но някои големи задачи остават, както ясно видяхме в споразумението с Меркосур ”, каза той.

 

Източник: euractiv.com