Комисарят по земеделие Януш Войчeховски иска да види нова Обща селскостопанска политика (ОСП) до края на годината, докато Стела Кириакидес, комисар по Здравеопазване и безопасност на храните, очаква с нетърпение стратегията „От фермата до трапезата“.

Двамата комисари разговаряха с репортери в Берлин на 16 януари на 85-та Международна зелена седмица. Комисар Войчеховски отбеляза, че това ще бъде не само зелена седмица, а година, зелено десетилетие, може би зеления век. Европейската зелена сделка е приоритет на новата EК. Нейната роля е да защити бюджета за земеделие срещу всякакви стъпки за намаляване на разходите.

Комисарят по земеделие призова за сериозна дискусия как да се гарантира, че бюджетът е подходящ за големите предизвикателства, особено за „зелената сделка“. Той подчерта важността на сигурността защото европейските фермери осигуряват продоволствената сигурност на 500 милиона европейски граждани. Отново повдигна проблема с изчезването на малките стопанства и застаряващото земеделско население. Комисар Кириакидес прогнозира, че безопасността на храните ще стане все по-решаваща през следващите години. „Населението на света расте, докато ресурсите намаляват“, казва тя.

Навиците на консумация се променят непрекъснато. Почти половината от глобалното население е с наднормено тегло и в същото време изхабяваме 1/5 от храната, която произвеждаме – около 88 милиона тона само в ЕС. В същото време милиони граждани на ЕС нямат прилично хранене ежедневно. Стратегията „От фермата до трапезата“, като ключов градивен елемент на европейската Зелена сделка ще бъде оповестена през май.

Относно предложението на Германския земеделски съюз 20% от бюджета за земеделие да бъдат разпределени за екосхеми, еврокомисарят Войчеховски каза, че екосхемите ще бъдат предложени от ДЧ, но трябва най-малкото да има списък, предложен от ЕК. На въпроса дали идеята, че устойчивостта трябва да означава промяна в диетата към повече растителна храна, комисар Войчеховски отговори че това също е избор на ДЧ. ЕК няма да принуди фермерите да ликвидират животните си и да произвеждат растения. Това ще се решава на национално ниво в Стратегическия план.

,В отговор на друг въпрос комисар Кириакидес заяви, че  Програмата също така ще разглежда и въпроси, свързани с хранителните отпадъци. Ще се разгледат начините, които да направят устойчивите практики по-печеливши.

Източник: infosheet, МЗХГ