Европейското селско стопанство се намира в повратна точка, заяви вчера еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски. Той добави, че шансът на европейското селско стопанство е да премине към устойчиво производство на храни. Радвам се, че именно в Полша се открива международната година на здравето на растенията, каза още Войчоховски в Белведер на конференцията „Растителното здраве в ерата на изменението на климата“, цитиран от полските медии.

Здравето на растенията е част от двете основни стратегии на Европейския съюз. Първата е новата европейска „Зелена сделка“, която представлява много голямо предизвикателство за европейското селско стопанство, и стратегията „От фермата до вилицата“, която е свързана с устойчив процес на производство на храни – посочи той.

Според Войцеховски шансът на европейското земеделие е да премине към устойчиво производство на храни. Той посочи, че вместо масовото селскостопанско производство, по-малко ефективното производство, основано на семейни ферми, е по-близо до устойчивото развитие.

По време на конференцията комисарят се е обърнал към учените, свързани със селското стопанство, като ги насърчи да кандидатстват за безвъзмездни средства за изследвания и развитие в областта на здравето на растенията. Той добави, че в новия бюджет за 2020-2027 г. ще има около 10 милиарда евро за тази цел.