Стела  Кириакидес -Комисар по Здравеопазване и безопасност на храните е домакин на форум на високо ниво „От фермата до трапезата“ на 31 януари. По време на форума Комисарят ще се обърне към представителите на държавите членки, с публикуването на Съобщението и придружаващия го План за действие, предвиден за м. май.

Както е очертано в Европейската зелена сделка, целта на стратегията е да се развие визия за подобряване на устойчивостта на хранителните системи на ЕС и на световно ниво – икономическа, екологична и социална – по веригата на предлагането на храни (селско стопанство, преработка на храни и консумация).

Публичната консултация – която обикновено продължава около 6 седмици – ще започне през февруари. Очаква се Механизмът за научни съвети да представи становище по Стратегията през февруари със съвместната конференция със заинтересованите страни. С наскоро кръстеното звено „От фермата до трапезата“ в рамките на отдел „Здравеопазване и безопасност на храните“ (Д1), което скоро също ще заработи, ГД САНТЕ е в „режим на слушане“ за нови идеи и предложения, приканващи ключови играчи и заинтересовани страни да допринесат за формулирането на политиката.

По време на фазата на задълбочени консултации се планират допълнителни мероприятия, посветени на конкретни теми по всяка инициатива от Плана за действие, като същевременно съществува възможност за създаване на специализирани работни групи в рамките на Консултативната група на хранителната верига.

източник: МЗХГ