На днешното заседание на Комитета по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) Европейската комисия ще представи две важни предложения за регламенти, чиято цел е да се гарантира продължаването на сега действащата обща селскостопанска политика ОСП през преходния период преди прилагането на новата ОСП до 2027 г.

Първият регламент се отнася до специфичните въпроси за финансирането на аграрните политики през 2021 г. и гъвкавостта в прилагането на двата стълба – за директните плащания и за развитието на селските райони.

Вторият проект за регламент съдържат по-обширно предложение за цялостната рамка, която ще позволи продължаването на ОСП през 2021 г., съобщиха пресцентъра на Европейския парламент.

Ще припомним, че Комитетът по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) е важен участник във формирането на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и политиките в областта на здравето и хуманното отношение към животните, здравето на растенията, качеството на селскостопанските продукти, горското стопанство и агролесовъдството на обединението. Негова задача е да подготви докладите за законодателни предложения, попадащи в процедурата за съвместно вземане на решение между Европарламента и Съвета на ЕС, за приемане в пленарна зала.

Източник: Sinor.bg