Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 в днешния извънреден брой на Държавен вестник (ДВ. брой 22 от 13.03.2020 г.) е публикувано Решение на 44-то Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на страната, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

По този повод днес министърът на земеделието, храните и горите направи официално изявление в Министерски съвет, заедно представители на земеделския и хранителния бранш:

  • Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите;
  • Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България;
  • Владислав Михайлов, председател на Национална асоциация на млекопреработвателите;
  • Антоанета Божинова от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци;
  • Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш;
  • Дамян Вътев от Асоциацията на месопреработвателите в България и
  • Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

„Храна, и то българска има достатъчно, нашите производители са готови да посрещнат всички заявки от хранителните търговци за доставка. Те имат ресурси от няколко месеца до две години, дори да няма нова реколта, могат да задоволят вътрешното потребление на храни.“, министър Танева

Вижте цялото изявления на министър Танева и браншовите организации

България има ресурси и храни, за да задоволи вътрешното потребление

‼️България има ресурси и храни, за да задоволи вътрешното потребление за период от няколко месеца до две години. Това заявих на извънреден брифинг заедно с председателите на основните браншови организации в хранителната индустрия. ❗Място за паника изобщо няма. Всяко презапасяване може да повлияе основно върху финансовия бюджет на потребителите и хранителния срок на годност. Това би довело до изхвърляне на годна и качествена храна. ✅България е основен производител и търговец в световен мащаб на зърнени култури, на 11 място сме в света по производство на пшеница. Наличността към момента е 1 млн. и 700 хил. тона.✅Наличността при царевицата е над 2 милиона тона, с настоящата наличност за вътрешно потребление можем да издържим до 2 години, при условие че дори няма реколта. ✅В предприятията за производство на олио има налична суровина за минимум 3 месеца, за да произведат олио. Неизтъргуван слънчоглед има до края на годината като наличност, за да задоволи потреблението на растителни масла.📌Подробностите вижте във видеото

Публикувахте от Десислава Танева в Петък, 13 март 2020 г.

Източник: ruralnet.bg