На фона на предизвикателствата, които стоят пред Общата селскостопанска политика в новия програмен период, трябва да сме по-ефективни със средствата и проектите, които създаваме. Това заяви Михаел Пилке от Главна дирекция Земеделие на Европейската комисия в рамките на Международната конференция “Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие”, която се провежда в хотелски комлкекс Катарино, близо до Разлог.

Михаел Пилке:

“Имаме три предизвикателства занапред – след Брекзит ще имаме по-малък бюджет, ще трябва да се справим с миграцията. Ще има по-малко финансиране за ОСП. Ето защо трябва да сме по-ефективни със средствата и проектите, които създаваме. ЕК се съсредоточава и върху екологичните проблеми и търсенето на решения за тях и смятам, че сме подготвени да посрещнем тези предизвикателства.”

В рамките на конференцията Михаел Пилке представи нивото на подготовка по подхода ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г.

По-голяма гъвкавост на страните-членки по ЛИДЕР

Фокусът вече се променя към по-висока ориентираност към резултата. Това ще даде по-голяма гъвкавост на страните-членки. По-голяма свобода ще имат МИГ-овете при подбора на партньорите и проектите. Взета е предвид и нуждата от авансово финансиране, както и възможността за улеснено финансиране. Стоим категорично зад идеята за ползване на много фондове. Създаване на фонд LEAD – контактна точка, където МИГ-овете да си подават проектите.
По думите на Пилке има място за подобрение на сътрудничеството между министерства, администрацията и бенефициентите. Много администрации все още се колебаят да дават пълномощия на МИГ-овете.

По думите на Михаел Пилке държавите-членки много активно подготвят Стратегиите си за Общата селскостопанска политика – 10 са финализирали SWOT анализите си, при 12 – в момента се разработват.

Първите 6 месеца на 2020 г. голяма част от държавите са обещали да предадат стратегическите си планове за ОСП, обяви още представителят на Генерална дирекция Земеделие в ЕК.

Източник: agroclub.bg