Най-голяма част от подпомогнатите проекти по ПРСР са от чувствителните браншове, а сектор „Плодове и зеленчуци“ е приоритетен, като там подпомагането при директните плащания достига до 400 лв./дка. При директните плащания подпомагането за сектора е по между 4 и 8 схеми. Сред тях са базово директно плащане, преразпределително плащане, т.нар. зелени плащания, обвързано производство, както и за необлагодетелствани райони.

Това показват данните на аграрното министерство. Общия бюджет по ПРСР е 1. 675 млрд. лева, а сключените договори са 5 125. От тях 2170 са в сектор „Плодове и зеленчуци“, а размерът на одобрената субсидия е над 563. 5 млн. лева. 1319 са договорите в животновъдството, като субсидията там е повече от 526 млн. лева. 834 договора са сключени за биологично производство, като сумата за там е малко над 312 млн. лева.

Данните предоставят и информация за различните подмерки и разпределянето им по сектори. Само по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, сключените договори за сектор „Плодове и зеленчуци“ са 635 от общо 1480 договора за цялата подмярка, което е 43% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 559 млн. лева с размер на субсидията 326 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Животновъдство“, включително „Пчеларство“, са 573 от общо 1480 договора за цялата подмярка. Това е 39% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 614 млн. лева с размер на субсидията 354 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Биологично производство“ са 431 /255 за плодове и зеленчуци, 55 за животновъдство и 121 в други селскостопански сектори/ от общо 1480 договора за цялата подмярка -29% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 217 млн. лева с размер на субсидията 135 млн. лева.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Сключените договори за сектор „Плодове и зеленчуци“ са 125 от общо 295 договора за цялата подмярка -42% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 367 млн. лева с размер на субсидията 182 млн. лева.

Сключените договори за сектор Животновъдство, включително „Пчеларство“ са 124 от общо 295 договора за цялата подмярка. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 269 млн. лева с размер на субсидията 133 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Биологично производство“ са 36  от общо 295 договора за цялата подмярка /12% от всички договори/. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 78 млн. лева с размер на субсидията 39 млн. лева.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Сключените договори за сектор „Плодове и зеленчуци“ са 692 от общо 1374 договора за цялата подмярка, което е 50% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 34 млн. лева с размер на субсидията 34 млн. лева. Сключените договори за сектор „Животновъдство“ са 474  от общо 1374 договора за цялата подмярка /34% от всички договори/. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 23 млн. лева с размер на субсидията 23 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Биологично производство“ са 316 от общо 1 374 договора за цялата подмярка – 23% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 15 млн. лева с размер на субсидията 15 млн. лева.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопани от ТПП“

Сключените договори за сектор „Плодове и зеленчуци“ са 713 от общо 1953 договора за цялата подмярка, което е 37% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 21 млн. лева с размер на субсидията 21 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Животновъдство“, включително смесени проекти са  944 от общо 1953 договора за цялата подмярка. Това са 49% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 28 млн. лева с размер на субсидията 28 млн. лева.

Сключените договори за сектор „Биологично производство“ са 51 .Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 1,5 млн. лева с размер на субсидията 1,5 млн. лева.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ към 01.04.2019 г.

Сключените договори за сектор „Плодове и зеленчуци“ са 5 от общо 23 договора за цялата подмярка -22% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 879 хил. лева с размер на субсидията 879 хил. лева

Сключените договори за сектор „Животновъдство“, включително смесени проекти са  18 от общо 23 договора за цялата подмярка – 78% от всички договори. Размерът на одобрените разходи по тези договори възлиза на 12 млн. лева с размер на субсидията 12 млн. лева.

Източник: Агрозона

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук