На срещата присъстваха докладчиците от ЕП- Петер Яр за Регламента за стратегическите планове, Улрике Мюлер за Хоризонталния регламент и Ерик Андрийу за Регламента за изменение на ООП. Германският министър Юлия Кльокнер представлява Съвета на Европейския съюз. Заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс и комисар Януш Войчеховски представляват Европейската комисия. Основната цел на триалога беше да се даде възможност на всяка институция да представи позициите си по трите регламента.

Всички представители подчертаха най-важните политически въпроси и компромиси, които имаше при вътрешните обсъждания, след публикуването на предложенията на Европейската комисия през 2018 г. След заседанието Комисията представи своята позиция да бъде честен посредник между съзаконодателите в преговорите за бъдещата ОСП и едновременно с това да е движеща сила за по-голяма амбиция за постигането на целите на европейската Зелена сделка. Комисията се стреми да постигне политическа рамка, която ефективно отговаря на по-високите обществени очаквания по отношение на действията, свързани с климатичните промени, опазването на биологичното разнообразие, устойчивостта на околната среда и справедливия доход за фермерите.

Председателят на комисията по земеделие към Европейския парламент Норберт Линс изрази задоволство, че тристранните преговори за бъдещата земеделската политика на ЕС са стартирали толкова скоро, след като Парламентът и Съветът одобриха своите мандати за преговори. Той заяви, че може да гарантира, че Парламентът ще подходи към преговорите с отворен ум и се надява преговарящите от Съвета също да са готови да направят компромис. Неговият сънародник Петер Яр, докладчик по регламента за стратегическите планове, подчерта необходимостта от провеждане на реформа възможно най-скоро, за да се осигури яснота за държавите-членки и за земеделски производители. Той отбеляза, че всички, ангажирани в процеса, трябва да са готови да направят компромис, ако се цели постигане на сделка до края на юни следващата година. Улрике Мюлер, докладчик по хоризонталния регламент, заяви, че е заложено повече, отколкото само производството на храни.

Според нея става въпрос за многофункционалната роля на земеделието и горите, необходимостта да се поддържа социалната структура на селските райони, да се произвежда висококачествена храна и да се опазва околната среда. За всеки регламент е представен примерен график за първите тристранни разговори, които ще се проведат по време на германското председателство и са поставени първите въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. За РСП са планирани три триалога и преговорите ще започнат с въпроси, свързани със Зелената архитектура. На първия триалог ще се обсъдят правилата относно условността и взаимовръзките с Хоризонталния регламент.

За Хоризонталния регламент са планирани два трилога. Преговорите ще започнат с въпросите за модела на изпълнение и структурата на управление. По отношение на Регламента за изменение на ООП институциите са решили да проведат един триалог. Всички институции са наясно с ограничения срок за постигане на споразумение по пакета за реформа на ОСП и са ангажирани да работят в тясно и конструктивно сътрудничество, за да постигнат значителен напредък по време на германското председателство.

Източник: МЗХГ