Съвет от петима ключови директори в ГД АГРИ ще работи за приемането на важните документи

В Генерална дирекция АГРИ са направени 27 географски екипа с експерти, чиято цел е те да помагат на държавите – членки при подготовката на стратегическите планове за следващия програмен период. Това съобщи за „Агрозона“ Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

„Предвижда се създаването на стратегически съвет от петима ключови директори в ГД АГРИ, който ще работи за приемането на плановете и дори вече разработваме инструментариума, който е необходим, за да се анализират плановете и да се дават съвети на държавите-членки. От тяхна страна се очаква до края на ноември да са изпратили своите графици за стратегическите си планове. Да ни кажат какви ще бъдат основните им стъпки, как ще се консултират със заинтересованите страни, каква е връзката с другите фондове. Ние анализираме отговорите и на 4 декември в Брюксел има семинар, организиран съвместно с финландско председателство, на който ще бъде представен анализ кой до къде е стигнал и ще видим на кого трябва да се помогне повече или по-малко“, каза още експертът.

Държавите-членки са на различен етап в своята подготовка, някой са изплатили вече своите слот анализи и работят по интервенциите, други са в период на вътрешна консултация със заинтересованите страни, трети са започнали да се занимават с оценката на стратегическите планове. „Другата седмица ще видим къде е необходимо комисията да помогне малко повече. Идеята е при оптимистичния сценарий плановете да бъдат представени най-късно в края на 2020 година“, каза още Милушев.

Източник: Агрозона