Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез която  целим да  насърчим младите земеделски производители в селските райони и да направим по-видима тяхната дейност. Идеята ни е да се наблегне на важната роля на младите земеделски стопани в селските райони,  да популяризират  позитивния им имидж и да демонстрират своите дейности, характеризиращи се с иновации, устойчивост и пазарна ориентация.

Представяме номинациите в конкурса:

Участник: „Грийнхаус Варна“ ЕООД

http://www.pripek.bg/

Какво произвежда?

Оранжериен комплекс за целогодишно производство на краставици

Къде се намира?

с. Припек, община Аксаково, област Варна

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

„Покрива всички посочени критерии: за иновативност, устойчивост, социален принос, принос в опазването на околната среда и биоразнообразието.

Какво прави Вашият проект специален?

В стопанството са внедрени иновативни решения; осъществен е трансфер на най-усъвършенстваните европейски технологии; иновативно управление и мониторинг на целия производствен процес и качеството; използване на агропелети за отопление и оптимално използване на ресурси (вода, енергия, торове, прилага се биологична борба) – принос за опазване на околната среда; нова инвестиция в селски район, осигуряваща целогодишна трудова заетос.

 Участник: Петър Иванов Наков, Конна база „Пери Волас“

http://www.perivolasbg.com/

Какво произвежда?

Отглеждане на коне и калифорнийски червеи. Производство на биохумус- преработка на конска тор от калифорнийски червеи. Биологично отглеждане на 30 дка люцерна, ливади и пасища.

Къде се намира?

с. Бачево, община Разлог, област Благоевград

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

ПРСР2007-2013 и  ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Връзката с околната среда е изключително важна за нас. Затвореният кръг, който осъществяват конете и червеите в нашето стопанство е основан на органичното био производство. По този начин подкрепяме и живеем в чиста околна среда. Практиката ни има само положителни страни, тъй като по никакъв начин не вредим на природата и на климата, с правилно поддържаните пасища и ливади не само ограничаваме загубата на органично вещество, но и поддържаме високата му запасеност чрез използването на преработения тор от червейте. Безспорен е ефектът от биологичните практики, които прилагаме по отношение на пасищата и ливадите. Преобрази се почвата и външния вид на стопанството. Хумусът, който произвеждаме променя само към положително всяка почва, върху която е употребен. Социалният аспект, който застъпваме с нашата неземеделска дейност е от изключително значение – това е именно работата с деца в неравностойно положение / лечение чрез езда/ и учебните занятия с деца и възрастни. Влиянието на ездата и при двете групи оказва изключително благотворно влияние не само на физическо, но и на психическо ниво. Развивайки този бизнес в района, притокът на посетители в района се увеличи, което оказва положително влияние и на останалия бизнес- хотели, ресторанти, местни занаяти, като вече този приток не е само през зимата поради близост до Банско и ски пистите. Другата страна е сдвързана с децата, които ги виждаме как се преобразяват пред нас. Първи сме в развитието на активна работа с деца в сферата на животните и природата, опознаване и опазване на природата; зелени училища и лагери по езда; Провеждане на практики от местните техникуми.

Какво прави Вашият проект специален?

С годините базата се утвърди като център за конна езда в целия регион на Разложката котловина и работи целогодишно. „Пери Волас“ е мястото, което предлага езда за начинаещи и напреднали, за възрастни и деца, за хора със специфични нужди. В допълнение към това са и други атрактивни услуги: кулинарни турове, тиймбилдинг, пикник сред природата, стрелба с лък, Off Road приключения, разходка с шейна и файтон. А в кухнята – пазим старите български кулинарни традиции: предлагаме домашно приготвени ястия по стари рецепти, домашно вино и ракия и всичко това, приготвено с много любов. Стопанството е пример за отношението и грижата към околната среда, за социално ангажирани с деца в неравностойно положение, с принос в развитието на икономиката в селския район, което с годините благодарение на диверсифицираните дейности успяхме да превърнев в устойчив семеен бизнес модел.

 

Участник: ЗП Дарина Николова, Ферма „Овчарника“

https://www.facebook.com/FermaOvcharnika/

Какво произвежда?

Отглежда застрашени български породи, производство на краве, овче, козе продукти и сурово-сушени месни продукти. Отглежда 500 овце от породата медно-червена шуменска, 30 родопски крави и 100 кози от калоферска дългокосместа коза. И трите са автохтонни породи, по-ниско продуктивни, но дават суровина с много високо качество, с високо съдържание на протеини и масленост.

Къде се намира?

с. Доброглед, общ. Аксаково, област Варна

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Мярка 121 от ПРСР 2007-2013; М 10 (отглеждане на застрашени породи) и М 14 от ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Вече 14 години увеличаваме и оптимизираме процесите в „Овчарника“. Стопанството ни е семейно и от малко над две години към фермата имаме вече и мандра за производство на млечни продукти от нашата суровина. Това ни позволи да излезем директно на пазара и да стигнем до крайния потребител. Предлагаме сирене – овче, козе, краве, масло, сметана, извара, краве кисело мляко, а голям интерес предизвика и нашият телешки суджук – суров и сушен. Нашата ферма е отворена и всеки може да дойде и с очите си да се увери как работим, какво правим, как гледаме животните, да проследи всеки цикъл. Оцеляваме с упоритост, инат, който граничи дори с мазохизъм. Трудно е, животновъдството е много трудоемък отрасъл. Но няма отказване, това не е бизнес, това е начин на живот. Нашият проект, благодарение на затворения производствен цикъл, е устойчив във времето, тъй като следваме и реализираме нашите две основни цели: да покажем истински натурален продукт и да увеличим нашата принадена стойност. Нашето стопанство има принос в опазването на застрашените български породи и популяризирането на традиционният и автенчтиен български вкус на млечните и месните продукти от тези породи- участваме във фермерките пазари в гр. Варна и в гр. Добрич.

Какво прави Вашият проект специален?

Нашият проект е специален, защото е пример за едно устойчиво малко стопанство, което с много труд и благодарение на възможностите, които фермерските пазари предоставят, имаме успешна реализация на продуктите си. Така ние не само оцеляваме, но и се развиваме, удовлетворявайки търсенето на истински качествен фермерски продукти.

 

Участник: ЗП Виолета Чолакова, „Слънчевата ферма“

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-252498685118386/

Какво произвежда?

Серифицирана биологична ферма за производство на зеленчуци- сладка царевица ,картофи и цветя- слънчоглед- разян цвят за декорация.

Къде се намира?

с. Близнаци, община Аврен, област Варна

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020

След реализацията на проекта стопанството към настоящия момент отглежда зеленчуци, трайни насъждения от череши и декоративна растителност за разян цвят, реализирайки своята сертифицирана биопродукция на местния пазар.

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Защото е пример за успешна реализация на млад човек в сектора на селското стопанство.

Какво прави Вашият проект специален?

Проектът е вдъхновяваща история за това как един магистър- счетоводител може да бъде успешна млада биофермерка, благодарение на стимулите на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на бизнес начинанията на младите хора в страната.

 

Участник:  ЗП Диян Бончев Бонев

Какво произвежда?

Отглежда сини сливи, кайсии, орехи и бадеми на площ от 124 дка, както и зеленчуци- дини, пъпеши, патладжан, пипер, розови домати, лук, сладка царевица

Къде се намира?

гр. Нова Загора

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Държавна помощ за инвестиции в растениевъдството; Мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Био производството щади почвата, защото не се използват хербициди, а борбата с плевелите се води с обработки – окопаване с мотика или мотокултиватор. С използването на органични торове, и то в неголеми количества, в почвата се внасят микроорганизми, които я обогатяват и усвояват азота от въздуха, което замества изкуственото азотно торене, необходимо за растежа на всички растения. Напояването е капково, от собствен водоизточник, което предпазва от появата на различни плевели, от изнасяне на почва и претотвратява ерозията. Захранването на помпите става със слънчеви батерии, които заместват дизела и опазват природата. В моята дейност прилагам и следната технология: междуредията в трайните насаждения са 4,7 – 5 м. /големи/, защото ги засявам с растения, които отделят аромат, отблъскващ вредителите – например копър и така използвам другата си налична техника и инвентар, които са с по-големи размери. Това гарантира вкусни плодове, неизползване на инсектициди, опазване на климата и природата и икономически ползи. Моите насаждения са любими и безопасни за пчелите, които ги опрашват. Овощните насаждения се нуждаят от доста ръчен труд – при засаждане, окопаване, рязане и формиране на короните и бране. Затова при сезонната заетост осигурявам работа на трудов договор на десетина работника, чийто брой ще расте с увеличаване на площите и добивите. За да осигуря по-дълготрайна заетост на хората, освен овощните насаждения, на другите площи – био и конвенционални, засаждам зеленчуци, които изискват много повече ръчен труд при окопаване и бране. През различните години за спазване на сеитбооборота съм произвеждал – дини, пъпеши, /ненадминат съм по вкуса им/ патладжан, пипер, розови домати, лук, сладка царевица. Земеделският ми бизнес е устойчив. Трайните насаждения са бизнес, който първоначално изисква големи капиталовложения, грижа и любов, но постепенно с годините възвръща разходите и започва да носи печалба и то не малка и еднократна. Това е бизнес за поколения, защото живота на дръвчетата, при добро отглеждане, е повече от 20 – 30 години, а при орехите над 50 години. Хора се завръщат в село и идват при мен на работа. Възражда се стар отрасъл. Консумират се вкусни, български био плодове. Възпитава се здравословен начин на живот, утвърждава се био производството. Започвам изграждането и на цех за охлаждане и пакетиране на плодовете, за да добавя допълнителна стойност на суровината, да удължа срока им на консумация и така по-лесно може да се достигне до международните пазари и други националности да консумират и обикнат нашите плодове с несравним вкус. Това ще бъде и безплатна реклама за България. Разкриват се нови работни места. Запазват се селата. Съхраняват се традициите. Интегрират се ромите в работата, бита и традициите.

Какво прави Вашият проект специален?

Моят бизнес оказва положително въздействие на всички от района. Възрастните хора са доволни, че се възроди едно старо направление, че отново могат да консумират плодове и зеленчуци с познатия им уникален вкус. Селото не е така обезлюдено, макар че закриха училището, защото читалището със своята дейност поддържа традициите, родолюбиото. Има ли работа, ще има живот, ще има детски глъч. Това е стимул за продължаване не само от мен, но и от моите двама сина.

 

Участник: Денис Ерджан Дурал

Какво произвежда?

Отглежда по биологичен метод пчели в 110 кошера, отглежда и шафран- 2 дка и трайни насаждения- лимони и орехи

Къде се намира?

с. Брадвари, общ. Силистра, обл. Силистра

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

За да бъда мотивиран в дългосрочното си развитие. Какво прави Вашият проект специален? Биологично пчеларство съчетано с отглеждане на нова нетрадиционна за страната култура.

 

Участник:  ЗП Весела Ангелинова Борисова

Какво произвежда?

Отглежда пресни зеленчуци- дини, тикви и краставици на площ от 15 дка, собствена земя, закупен по проекта

Къде се намира?

В района на гр. Добрич

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Мярка 121 на ПРСР 2007-2013

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Проектът ми е устойчив вече 10 г. Модернизирах и механизирах производството си благодарение на мярка 121. Участвам активно в обучителни семинари на НССЗ за повишаване на знанията си.

Какво прави Вашият проект специален?

За мен това е развитие в земеделския сектор. Чувствам се горд собственик на реален бизнес. Проектът ми дава сигурност и самочувствие на успял фермер.

 

Участник:  ЗП Георги Василев Стайков

Какво произвежда?

Отглежда трайни насаждения- сливи на площ от 22 дка

Къде се намира?

В Райойна на гр. Варна

По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020

Защо Вашият проект трябва да спечели?

Доказва, че с желание и възможност младите фермери сами развиват стабилно земеделие. Благодарение на финансовата подкрепа брането е механизирано.

Какво прави Вашият проект специален?

Сам извършвам над 85% от всичко в стопанството и реализацията на продукцията.

Конкурсът „Иновативен млад фермер“ е част от кампания „ОСП на фокус“, финансирана с подкрепата на Европейската комисия.