Ако искаме да поддържаме устойчиви хранителни системи за бъдещите поколения и да се справим с многобройните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета  включително и климатичната криза, правителствата би било разумно да възприемат практики за биологично земеделие. Това е основното съобщение, което наскоро публикуван доклад изпраща до  световните лидери, които в момента се събират за срещата на Целите за устойчиво развитие в Ню Йорк.

Глобалните селскостопански и хранителни системи достигнаха кръстопът. Въпреки, че сегашната ни хранителна система е повишила производителността на земеделски продукти през последните десетилетия, тя също има вредно въздействие върху околната среда и обществото. Деградация на почвата, загуба на биологично разнообразие, замърсяване на водите, изменение на климата, океански мъртви зони са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени.

По поръчка на холандския специалист по биологично производство  Eosta, новият доклад за биологичното земеделие и целите за устойчиво развитие  показва примери как нашите хранителни системи могат да имат пряко влияние върху шансовете ни за постигане на тези цели. Той е стартиран в момент, в който държавните и правителствените ръководители се събират в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, за да проследят и изчерпателно да преразгледат напредъка в изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и 17-те Цели за устойчиво развитие.

Според Луиз Лутихолт, изпълнителен директор на IFOAM – Organics International, „Като се има предвид, че био фермерите работят в хармония с природата , доколкото е възможно, например като не прилагат вредни агрохимикали  е ясно, че те са голяма част от решението. Както се вижда от доклада, ако глобалната общност сериозно се стреми към постигане на целите на устойчивото развитие до 2030 г., е от съществено значение да преминем към по-устойчиви селскостопански практики като биологичното производство. “

Въз основа на повече от 50 научни публикации метаанализът заключава, че биологичното земеделие може да играе важна роля за постигането на поне осем от 17-те ЦУР. Те включват: постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство. (SDG 2), осигуряване на здравословен начин на живот ( SDG 3), чиста вода и канализация (SDG 6), достоен труд и икономически растеж (SDG 8), Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство (SDG 12), Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им ( SDG 13), Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси (SDG 14) и запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми,(SDG 15).

За да научите подробно как биологичното земеделие постига по-добри резултати от конвенционалния си аналог за спестяване на биологично разнообразие, вода и здраве и носи устойчивост на земеделието, натиснете ТУК.

Източник: .ifoam-eu.org