Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. може да съдържа мярка, чрез която да се финансира дейността засаждане на дървета от ученици. Това обяви еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган по време на конференция посветена на горите под наслов „Нашите гори, нашето бъдеще“, предават от пресцентъра на Европейската комисия.

Еврокомисар Хоган предлага да се създаде нова схема, подобна на настоящата „Училищен плод и училищно мляко“, която да бъде част от новата ОСП. Според члена на ЕК схемата „Дървета за деца“ ще бъде насочена към деца, които посещават начални или средни училища във всички държави-членки. Подкрепа може да бъде предоставена за засаждане на дървета, както и за съпътстващи образователни мерки и може да бъдат покрити някои разходи, свързани с оборудване, логистика или публичност.

Конкретните политически действия вероятно ще бъдат свързани с образователни програми и мерки, които да повишат обществената осведоменост по темата. Еврокомисар Хоган насърчава страните-членки да подемат инициативата. Схемата ще има интегрална роля при постигането на 9 цели от промените в бъдещата ОСП.

Източник: Агрозона