Първата законодателна рамка за устойчиви хранителни системи се очаква да бъде внесена до края на 2023 г.

В стратегията „От фермата до трапезата“ ще има мерки за насърчаване на здравословното хранене и устойчиво потребление, ще се предприемат действия за осигуряване на по-добра потребителска информация, за намаляване загубата на храни и отпадъци и насърчаване на индустрията за увеличаване на наличността и достъпа до здравословна, устойчива храна. Това каза еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидес по време на видеоконференция на високо ниво.

Стратегията „От фермата до трапезата“ е началото на процеса на промяна на европейската хранителна система, по думите на еврокомисар Кириакидес. Политиката включва 27 първоначални действия обхванати в Плана за действие, както и измерими цели за приоритетни области.  Тя е „дългосрочна стратегическа визия за прехода към устойчива хранителна верига и трансформиране на начина, по който произвеждаме, разпространяваме и консумираме храна”, допълни тя. Това ще превърне хранителната система на ЕС в движеща сила за устойчивост в световен мащаб.

Основни цели

Целта е селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на ЕС да станат лидери за промяна в глобалния преход. Еврокомисарят по здравеопазване припомни някои от основните цели, които е планирано да бъдат постигнати до 2030 г., включително: 50% намаление на употребата и риска от пестициди и продажбата на антимикробни средства, използвани в селското стопанство и аквакултурите; 20% намаление на използването на торове; и 25% от земеделските земи в ЕС да се използват за биологично земеделие.

Очаква се първата досега законодателна рамка за устойчиви хранителни системи да бъде внесена до края на 2023 г., предадоха от Министерство на земеделието, храните и горите.

По-добър достъп до дигитализация

Еврокомисарят по здравеопазването заяви, че пандемията COVID-19 „е създала големи предизвикателства през последните няколко месеца и подчерта, че Европа се нуждае от стабилни и устойчиви системи. Тя посочи, че общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са основни инструменти за подкрепа, но също така и за научни изследвания и иновации за разработване на иновативни решения с повече от 10 милиарда евро, предназначени за селскостопанската и хранително-вкусовата област. Предвидено е средствата да бъдат използвани също така за

Спанакът може да е опасен за малчуганите, ако е натъпкан с пестициди.консултантски услуги и по-добър достъп до дигитализация. По отношение на допустимите отклонения при внос на пестициди, които са основна грижа за вносителите и износителите, тя каза, че стратегията „определя как ЕС може да работи в глобален мащаб при оформянето на нова програма за устойчивост и да насърчава равни условия.

По-безопасни продукти за растителна защита

Комисията „ще вземе предвид екологичните аспекти, когато оценява исканията за допустими отклонения при внос на вещества, които вече не са одобрени в ЕС, като например намаляването на опрашителите или натрупването на вещества, които са устойчиви, био натрупващи  и токсични.

„Искаме да насърчим постепенно преминаване към използването на по-безопасни продукти за растителна защита“, по думите на еврокомисаря по здравеопазване. Създателите на политики са готови да преразгледат допустимите отклонения за внос на вещества, които отговарят на „критериите за намаляване“ и  представляват високо ниво на риск за здравето на човека, в съответствие с правилата на Световната търговска организация и след оценка на риска.

Източник: Агрозона