Финландското председателство на Съвета на ЕС предлага всяка държава-членка сама да определя процент от общия си пакет от Общата селскостопанска политика (ОСП) – по стълбове 1 и 2 – за целите, свързани с климата. Към момента предложението относно зелената архитектура е 30% от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, да бъдат насочени към околната среда и измененията на климата.

Този процент може да бъде определен по-късно, след преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027, посочва финландското председателство и изтъква, че въпросът за задължителния характер на еко-схемите (екологичните програми) остава „отворен“.

По отношение на директните плащания финландското председателство посочва, че страните от ЕС са разделени по въпроса за обвързаната подкрепа. Някои държави биха искали да се включат повече сектори, докато така наречените „либерални“ държави искат да запазят статуквото и постепенно да се премахне обвързаната подкрепа.

Председателството счита, че настоящият текст представлява балансиран компромис между тези две гледни точки.
Относно допълнителното преразпределително подпомагане, председателството предлага държавите-членки да изплащат тази помощ само на стопанства, по-малки от лимит, определен от тях. Този лимит може да се основава или на броя хектари, или на икономическия размер на стопанството.

Източник: agroclub.bg