В свое обръщение до Председателя на Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) Норберт Линс, председателят на Комисията по околна среда Паскал Канфен пледира за  продължаване на сътрудничеството между двете комисии по реформата на ОСП и по-специално по досието за стратегическите планове на ОСП.

Според него позицията, която парламента трябва да приеме, следва да бъде адресирана не само към земеделските проблеми, но също и към екологическите.  Изтъква, че Комисията по околна среда не желае да рестартира процедурата от самото начало, тъй като това би удължило времето за реакция, а забавянето би отслабило позицията на Европейския парламент пред Съвета. Паскал Канфен предлага среща между двамата председатели преди пленарното заседание в средата на септември (16-19) за обсъждане и гарантиране на бърз и гладък процес, както и постигане на балансирани компромиси между двете комисии. Според председателят на Комисията по околна среда, подобен подход  би бил в интерес на парламента, на гражданите и на земеделските стопани, ако получи широка подкрепа в пленарната зала, предвид бъдещите преговори със Съвета.

 

Източник: МЗХГ