„Предлаганите промени са недостатъчни за Парламента“, който припомня, че няма да даде съгласието си за МФР без задоволителна реформа. Предложението на г-н Мишел предвижда налог върху пластмасите и част от приходите от Европейски пазар на въглеродни емисии. Последният работен документ на Комисията обаче се отнася само за налога върху пластмасата.

Германия се противопостави на създаването на нов собствен ресурс въз основа на част от приходите на Европейския пазар на въглеродни емисии. В допълнение, документът на Комисията предвижда механизъм за налог върху пластмасата, за да се избегне „прекалено регресивно“ въздействие върху националните вноски. С други думи, система за пречка на най-бедните страни да плащат твърде много от този данък.

Всеки ще трябва да премине към МФР 2021-2027. Ако няколко държави членки не променят позициите си, ще имаме сериозни проблеми“, предупреди Герт Ян Коопман, генерален директор (ГД“ Бюджет“) в сряда, 26 февруари в Брюксел. Изправен пред безизходица в преговорите, по- специално поради нестабилната позиция на четирите „умерени“ страни (Нидерландия, Дания, Швеция, Австрия), генералният директор на ГД „Бюджет“ все пак иска да бъде „оптимист“:

„Историята на тези преговори показа, че в крайна сметка се постига споразумение“. Той се надява, че другите сценарии, различни от компромис, няма да се случат: „Независимо дали сте „умерен“ или „приятел на сближаването“, всичко това са много лоши сценарии“. Г-н Коопман категорично подчерта, че ЕС вече изостава в процеса на създаване на новата МФР. В допълнение към Регламента за МФР са необходими правни инструменти за изпълнение на програмите. „Тези правни инструменти зависят от резултата от преговорите за МФР.“

За сближаването държавите членки все още трябва да представят своите „оперативни програми“, които след това трябва да бъдат одобрени от Комисията. Но този процес отнема време. Съществува риск за 2021 г. да бъде година без необходимите правни инструменти за някои програми“, предупреди Герт Ян Коопман. Европейският парламент поиска от Комисията да представи спешно регламент за разширяване на правната основа. Г-н Коопман припомни, че тъй като този „едногодишен мини пакет за МФР“ също ще трябва да включва решение за собствени ресурси (в противен случай отстъпките ще изчезнат от 1 януари 2021 г.), „всички теми ще бъдат на масата“. Следователно ще бъде трудно да се постигне съгласие за този мини пакет по МФР в рамките на няколко месеца. Г-н Kooпман се противопостави срещу по-нататъшно намаляване на финансирането на нови програми.

Той отбеляза, че страните са били много активни миналата седмица и че „за много държави членки националните парламенти и националното обществено мнение са много важни“. Комисията подчерта необходимостта от осигуряване на нови „свежи“ собствени ресурси, дори в „малки размери“, за да се облекчи натискът върху националните вноски. „Мисля, че с 10% от бюджета на ЕС, финансиран от собствени ресурси, това би променило динамиката на бюджетните преговори, заяви г-н Kooпман.

Източник: МЗХГ