Каква е целта на конкурса?

Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез която  целим да  насърчим младите земеделски производители, производители на храни, предприемачи в селските райони, лозаро-винари, пчелари, групи/организации на производители и др. ангажирани в отрасъл селско и горско стопанство да споделят с обществото своя успех и пътя, който е трябвало да извървят, като направим по-видима тяхната дейност. Наша цел е също така да подчертаем значимостта и ролята на младите хора за развитието на икономиката на селските райони, за производството на висококачествена и разнообразна храна, за опазването на околната среда и предоставянето на редица други обществени блага. Искаме да популяризираме техния позитивен имидж, базиран на иновации, устойчивост и пазарна ориентация. Търсим тези успешни и вдъхновяващи истории на млади хора, които да са пример за обществеността за това как подкрепата на ОСП превръща техните бизнес инициативи в реалност.

Кой може да участва?

Можете да участвате, ако сте на възраст до 45 години и имате/или управлявате земеделско стопанство (без ограничение за производственото направление), управлявате организация/група на производители или кооперация, имате собствено/или управлявате преработвателно предприятие, или сте млад предприемач от селските райони или от областта на горско стопанство, както и други иницативи в областта на повишаване на качеството на живот на селските общности/МИГ.

Участниците следва да са изпълнили (или да са във финална фаза на изпълнение) проект, финансиран по ПРСР 2007-2013; ПРСР 2014-2020; някоя от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор или Националната  програма по пчеларство или др. инструмент на ОСП.

Какви са критериите за участие?

Номинираните участници/проекти трябва да отговарят на поне един от следните критериите:

 • Иновативност
 • Устойчивост
 • Социален принос
 • Принос в опазването на околната среда и биоразнообразието

Как мога да участвам?

За участие в конкурса е необходимо да попълните Формуляр за участие, който да изпратите на адрес: georgieva@azpb.org не по-късно от 15 май 2019 г.

Как и кога ще бъде оценен проектът?

Проектите ще бъдат оценени от специално жури в периода 15-30 май 2019г. като ще бъде излъчен по един победител във всяка от следните категории:

 1. Най- добър проект
 2. Най-иновативен проект
 3. Най- устойчив проект

Какво получават победителите в конкурса?

Всички номинирани участници/проекти, които отговарят на изискванията ще получат грамота „Иновативен млад фермер“ и ще бъдат поканени на специалната церемония по награждаването.

Победителите ще имат превилегията:

 • Да получат отличителен плакет и грамота;
 • Информация за техните проекти ще бъде публикувана в реномирано секторно списание, в ежеседмичния бюлетин на информационната кампания и в уеб сайта на проекта;
 • Да участват в заключителната конференция на проект и да представят своя успешен проект;
 • Да получат уикенд пакет за почивка в база за селски туризъм, реализирана чрез подкрепата на ОСП, от която да почерпят допълнителен опит, както и да споделят идеи и опит с останалите отличени победители.

НАГРАЖДАВАНЕТО

Тримата победителите от конкурса „Иновативен млад фермер“ ще бъдат представени и наградени на специално организирана церемония, която ще бъде проведена в рамките на заключителната конференция на проект „ОСП на фокус“ през месец юни.

Кандидатствайте до 15 май 2019 г.!

С попълване на Формуляра за участие давам съгласие на Асоциация на земеделските производители в България да обработва моите лични данни, за целите на:

 1. Конкурса „Иновативен млад фермер“
 2. Получаване на покани, съобщения и информации. Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото сега съгласие. Организаторът събира и съхранява предоставените лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) по отговорен и целесъобразен начин само за целта на събитието.