Основната цел на Португалското председателство на Съвета на ЕС е приключването на преговорите за реформата на Общата селскостопанска политика през пролетта. Темата беше във фокуса на последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, който се състоя на 25 януари.  

Постигането на споразумение в преговорите за реформа на ОСП през пролетта е абсолютен приоритет за нашето председателство. Планираме да надградим упоритата работа на предишните президентства и да се възползваме от техните успехи, за да постигнем това.Общият подход на Съвета остава нашето ръководство в преговорите;това е балансиран текст, който ще ни помогне да постигнем балансирано споразумение.Земеделието е един от ключовете за отключване и ускоряване на ефектите от плановете за възстановяване и дигитална трансформация в Европа.

Мария до Се Антунес, министър на земеделието на Португалия

Акцентите бяха новият модел основан на постигането на резултати, зелената архитектура и екологичните стандарти, търговията с трети страни, извънредните пазарни мерки и други. Като цяло министрите насърчиха председателството да се придържа към общия подход на Съвета по време на междуинституционалните преговори, също в контекста на зелената архитектура на реформата, въпреки че някои изразиха подкрепа за някои изменения на Европейския парламент. Министрите повториха необходимостта от опростяване на правилата, балансиране на екологичните и социално-икономическите ефекти и постигане на споразумение възможно най-рано въз основа на система, ориентирана към изпълнение на резултатите.

Министрите засегнаха редица въпроси по време на целодневната видеоконференция: насоки за започване на официалните двустранни консултации между ЕС и Обединеното кралство относно определянето на определени възможности за риболов за 2021 г., новостите и тенденциите на пазарите за селскостопанска продукция в ЕС и текущото състояние на междуинституционалните преговори относно пакета за реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

По време на следобедната сесия министрите проведоха обмен на мнения въз основа на презентация на Комисията относно неотдавнашното развитие на международната търговия и тяхното въздействие върху агрохранителния сектор на ЕС. Няколко министри подчертаха необходимостта от равни условия в търговските сделки на ЕС, напр. Меркосур, за да се гарантира справедливо отношение към европейските фермери; мнозина подчертаха значението на вноса на агрохранителни продукти от трети държави само когато те спазват високите стандарти за опазване на околната среда и устойчивостта, както тези в ЕС. Министрите също приветстваха споразумението между ЕС и Обединеното кралство и нетарифния статут на селскостопанските храни, подчертавайки необходимостта от внимателно наблюдение на прилагането му, за да се гарантира сигурност и стабилност в сектора, включително теми като географски указания. Министрите се позоваха и на новите перспективи и възможности, възникващи с новата администрация на САЩ, особено свързани с деескалацията на търговското напрежение.

Консултациите между ЕС и Обединеното кралство относно възможностите за риболов за 2021 г. са исторически. За първи път ще прилагаме споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство. Искаме да определим правилния път за споразумение, което поставя принципа за устойчивост и гарантира поминъка на нашите риболовни общности.

Рикардо Серрао Сантос, министър по морските въпроси в Португалия

Източник: Агрозона