Семейното земеделие не е лесна задача, но една млада българска двойка показва, че устойчивото земеделие може да бъде успешно бизнес начинание, като същевременно помага за възраждането на един от най-бедните региони на ЕС. Младите български земеделци Димитър Станчев и Ралица Кунева се грижат за своите кошери, разположени в Странджа планина, Югоизточна България, повече от 12 години. Двамата млади фермери произвеждат и преработват 35-40 тона биологичен мед годишно, от които 18 тона се изнасят за пазара на ЕС.

Освен че произвеждат престижни продукти като манов мед, регистриран със защитено от ЕС географско указание, както и други нови продукти от мед, двойката инвестира сериозно и в местната общност. Успоредно с производството на мед, те управляват собствена фабрика за преработка и отглеждат 30 хектара биологични зеленчуци, които снабдяват ресторанта им, където гостите могат да опитат храна, идваща директно от фермата. Почти всичко, което се продава в нашия ресторант, идва от нашата ферма“, казва Станчев и добавя, че това, което не се произвежда от тях, се купува от местни ферми.

Всеки елемент от менюто има информация за произхода и фермата, от кяото идва. Така всеки наш гост се запознава с продуктите на местните фермери ”, каза той. Освен че инвестират усилия в своя процъфтяващ бизнес, двойката инвестира и в местното си село Индже войвода, асфалтирайки улиците със собствени пари, изграждайки екопътеки и велоалеи, а също така се стреми скоро да стартира фестивал за представяне на уникалните храни в региона. По този начин двойката илюстрира ключовите цели на водещата политика на ЕС в областта на храните, както и на стратегията от Фермата до трапезата , която има за цел да съкрати веригите за доставки в селското стопанство и по този начин да предложи по-добри доходи за фермерите.

По същия начин реформата на програмата на ЕС за субсидиране на земеделието, Общата селскостопанска политика (ОСП), има за цел да даде приоритет на малките и средните ферми и да насърчи младите хора да се присъединят към професията. За тази цел реформата на ОСП предлага редица мерки, като например предлагане на по-високо ниво на подпомагане на хектар за малки и средни ферми и заделяне на минимум 2% от директните плащания за подпомагане, отпуснати на всяка държава от ЕС за млади фермери. Досега двамата млади български фермери са кандидатствали успешно за два проекта на ЕС по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на ОСП. Първият проект бе успешно завършен през 2015 г. Субсидия от 90 000 евро помогна да се финансира проект за професионално добиване на мед.

Станчев обаче посочва, че предлаганата подкрепа може да бъде подобрена. А именно, той би искал да премахне правилото, че земеделските производители трябва да поддържат машини, субсидирани от фондове на ЕС за опериод от пет години, поради бързите темпове на технологични промени. Подчертавайки, че всяка година излизат по-добри машини и фермите губят конкурентоспособността си, той каза, че само за две до три години машините, закупени с тези пари, са остарели. Сега фермерската двойка се стреми да реализира нов проект с обща стойност на инвестицията от 350 000 евро, подкрепен от същата програма (ПРСР). Това финансиране ще помогне за още по-голям бизнес, включително фабрика и 1300 нови кошера и машини за производство на пчелен фураж.

Пътят към биологичното земеделие

Друга ключова цел на стратегията от Фермата до трапезата е поне 20% от земеделските земи в ЕС да бъдат обработвани по биологичен начин до 2030 г. Но докато Станчев и Кунева вече работят за постигането на тази цел, постигането на същата цел ще е голямо предизвикателство за България. Последните данни на Евростат от 2018 г. показват, че страната е една от най-ниско класираните в ЕС по отношение на земята, използвана за биологично земеделие, като само 2,4% от земеделските земи се обработват по биологичен начин. Въпреки това тези данни представляват увеличение от 230% от 2012 г. насам, което се дължи до голяма степен на наличието на допълнителни субсидии от ЕС за биологично земеделие.

Надеждата сега е, че примери като този ще покажат, че подобен подход би могъл да работи и другаде в страната, като спомогне за опазването на природните ресурси, като същевременно съживи бедните български региони в селските райони.

  • Източник: https://www.euractiv.com
  • снимка: https://www.euractiv.com