На 19 ноември в Брюксел председателството посочи, че ще представи нова версия, с числа на „преговорната кутия“ към края на ноември. Този документ, чиято цел е да постигне  споразумение относно МФР, ще бъде представен пред Европейския съвет на 12 и 13 декември, след което ще се проведе дебат по този чувствителен въпрос. Финландският министър по европейските въпроси Тити Тупурайнен потвърди тази новина пред Съвета по общи въпроси.

Тя посочи, че позицията на Европейския парламент за общо 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС и „кошница“ от нови собствени ресурси не се е променила и изрази надежда, че Европейският съвет ще постигне споразумение за следващата МФР възможно най-скоро. Европейският комисар по бюджета Гюнтер Йотингер уточни, че новата „преговорна кутия“ ще бъде обсъдена по време на Съвета по общи въпроси на 10 декември, преди да бъде представена на лидерите на ЕС. Той смята, че има малък шанс Европейският съвет да постигне цялостно споразумение за МФР през декември.

Той също така препоръча Европейският съвет да включи Европейския парламент във всички преговори за МФР за 2021-2027 г. Според него това ще улесни постигането на споразумение. Европейският парламент трябва да посочи дали одобрява МФР или не. Споразумение за МФР за 2021–2027 г. вероятно ще бъде постигнато по време на хърватското председателство на Съвета през първата половина на 2020 г.

Източник: МЗХГ