Финландското председателство ще съсредоточи вниманието си върху изменението на климата и горите във време на дълбока несигурност около Брекзит и дългосрочния бюджет на Европейския съюз, заяви министърът на земеделието и горите на Финландия г-н Яри Леппя по време  на заседанието на Комисията на ЕП по земеделие и развитие на селските райони на 4 септември.

Представяйки основните приоритети на председателството той подчерта, че са необходими устойчиви мерки за борба с изменението на климата и Финландия желае да постигне напредък по този належащ въпрос по време на 6-месечния си мандат.

Неформалният съвет по земеделие, който трябва да се проведе в Хелзинки (22-24 септември), ще обсъди улавянето на въглерода. Председателството  ще се стреми да постигне общ подход по пакета от реформи. Има необходимост от допълнителни дискусии особено относно зелената архитектура и новия модел на изпълнение. Г-н Леппя също така подчерта важността на принципа за опростяване, както и признаването на разликата в условията между държавите членки. Министърът на земеделието и горите на Финландия поиска Европейската комисия да представи предложения за преходния период възможно най-скоро, с цел да се даде яснота за земеделските стопани и държавите членки. Той открои важността на горската стратегия и необходимостта да излезе с нова версия за периода след 2020 г., която би била още по-ефективна.

Г-н Леппя определи новините за горските пожари в Бразилия като много тревожни. Увеличението на земеделските площи е един от факторите за тези пожари. Подчерта, че най-важно е да се предотврати обезлесяването в бъдеще. Търговското споразумение между ЕС и Меркосур също е приоритет за финландското председателство. Важен проблем е болестта африканска чума по свинете, която бързо се разпространи в Китай и Далечния Изток през тази година.

Източник: МЗХГ