Няма да бъдат приемани официални решения, защото срещата е неформална. Но идеята е да се изпрати съвместно съобщение към обществото за ролята на земеделските стопани за постигането на непрекъснатост във веригите на доставка на безопасна храна към гражданите на ЕС и необходимостта да се предотврати презапасяване.

Междувременно през тази седмица се очаква и лидерите от ЕС да проведат видеоконферентна среща за разпространението на вируса, като редовното заседание на Европейския Съвет, планирано за 26-27 март се отлага за по-късна дата. Фермерските организации в ЕС призовават за подходящи мерки, във връзка с вируса – Copa-Cogeca и Европейският съюз на младите фермери (CEJA) изпратиха писмо до Председателя на ЕК, призовавайки за предприемане на всички необходими мерки за запазване и гарантиране на земеделската дейност и продължаването на финансовия поток от дейността.

Те пледират за запазване на единния пазар и гладкото функциониране на земеделието. Европейската млечна асоциация (European Dairy Association (EDA)) също поиска ЕК да предприеме мерки, които да осигурят спокойното функциониране на хранителната верига. Европейски организации в секторите на зърнените култури, маслодайните култури и фуражите (COCERAL (Европейска асоциация за търговия със зърнени култури, ориз, хранителни маслодайни култури, маслиново масло, масла и доставки на храни), FEDIOL (Европейска асоциация за растителни масла и протеини) и FEFAC (Европейска федерация на производителите на фуражи)) поискаха спешни действия за предотвратяване на прекъсването на доставките на храни и фуражи в условията на рестрикциите за корона вируса. Снабдяването на фермерите, хранителната индустрия и преработвателите с всички необходими земеделски суровини следва да продължи.

Източник: МЗХГ