На 27 януари Европейската Комисията получи 1 550 предложения за 1 милиард евро по поканата за Зелена сделка, демонстрирайки впечатляващ отговор от изследователската общност в Европа и извън нея.

Мария Габриел, комисар по иновации, изследвания, култура, образование и младеж, заяви:Големият интерес към тази последна покана за „Хоризонт 2020“ показва желанието на изследователските екипи в ЕС и извън него да намерят решения, които да се справят с климатичната криза, да възстановят и запазят нашите екосистеми и да защитят нашите общества, като ги стимулират чрез устойчиво възстановяване. Очаквам с нетърпение техните пробивни открития и иновации.“

Допустимите предложения сега ще бъдат оценявани от групи от независими експерти; първите избрани проекти ще стартират през есента на 2021 г. Проектите ще предоставят ясни и осезаеми решения в осем области, съответстващи на приоритетите на Зелената сделка, и в две хоризонтални области: „укрепване на знанията“ и „предоставяне на възможности за действие на гражданите“.

Във всяка област на покана за Зелена сделка са получени следният брой предложения:

  1. Повишаване на амбицията по отношение на климата: 101
  2. Чиста, достъпна и сигурна енергия: 256
  3. Промишленост за чиста и кръгова икономика: 108
  4. Енергийно и ресурсно ефективни сгради: 115
  5. Устойчива и интелигентна мобилност: 44
  6. От фермата до трапезата: 260
  7. Биоразнообразие и екосистеми: 72
  8. Нетоксична околна среда с нулево замърсяване: 115
  9. Укрепване на знанията: 106
  10. Предоставяне на възможности за действие на гражданите: 373

 

През пролетта на 2021 г. се очкава да стартира следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

„Хоризонт Европа“, в синергия с други програми на ЕС, ще бъде от ключово значение за стимулиране на националните публични и частни инвестиции. Заедно те ще насърчават нови технологии, устойчиви решения и разрушителни иновации и ще разпространяват успешни нови решения в Европа и света.

Над 35% от разходите на „Хоризонт Европа“ ще допринесат за целите в областта на климата.

В новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС има пет дефинирани области, като всяка мисия представлява портфолио от действия в различни дисциплини и сектори в рамките на определен срок и бюджет. Мисиите на ЕС имат за цел да предоставят решения на някои от най-големите ни обществени предизвикателства, като рак, адаптация към изменението на климата, здрави океани, неутрални по отношение на климата градове и здрава почва и здравословна храна. Комисията проектира и създава тези мисии заедно с приноса на европейците, за да гарантира, че те отговарят на техните очаквания и нужди.

Зелени мисии

Мисии в Horizon Европа ще мобилизират научни изследвания и иновации, ще катализират действията, ще окажат въздействие, ще демонстрират решения и ще произвеждат европейски обществени блага. В същото време те имат за цел да уловят въображението на гражданите и да вдъхнат доверие в предстоящите трансформации. Четири от петте договорени области на мисия в „Хоризонт Европа“ пряко подкрепят европейския зелен договор.

Полезни информационни ресурси за програма „Хоризонт Европа“

Източник: https://ruralnet.bg/