Хърватите оттеглиха целта си да приключат преходните регламенти на Общата селскостопанска политика (ОСП), като сключиха единадесет часова сделка с Европейския парламент в последния ден от председателството им в ЕС.

Преговарящите от Съвета и Парламента „неформално са разработили общо разбиране“ за междинен двугодишен период, при който настоящите правила на ОСП ще се прилагат преди да започне следващата програма на ЕС .

Въпреки че е условен, постигнатият компромис включва всички основни аспекти на преходния период , докато остават отворени само висящите въпроси, свързани със следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Представители на Генерална дирекция по бюджета в ЕК (DG BUDG) са съдействали в преговорния процес. Позицията на звеното е, че забавянето на ОСП с 2 години не съответства с контекста на инструмента «Следващо поколение ЕС» – фондът за възстановяване в размер на €750 млрд., чиято цел е да подкрепи възстановяването след кризата с коронавируса

Съзаконодателите устояха на натиска от страна на Европейската комисия, която поиска едногодишен преход за преодоляване на пропастта между настоящата програма на ОСП и следващата.

Преходното законодателство ще гарантира продължаването на директните плащания, както и финансирането на нови проекти в програмата за развитие на селските райони, дори без споразумение за реформата на ОСП, което е в застой.

Удължаването на настоящите правила за още две години дава така необходимата предсказуемост и сигурност на всички земеделски производители в цяла Европа по време на кризата COVID-19“, заяви хърватският министър на земеделието Мария Вукович.

Осигуряването на споразумение за преходните регламенти на ОСП беше ключов приоритет на хърватското председателство и представлява забележително постижение, като се има предвид изключителните обстоятелства, при които са работили по време на председателството през последните шест месеца.

Докладчикът по досието Елси Катейн, заяви, че компромисът ще даде увереност на земеделските производители да планират бъдещето за предстоящите две години.

Затварянето на споразумението преди края на хърватското председателство беше важна стъпка, според председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП Норберт Линс.

Но за да финализираме тази сделка и да ускорим нашата работа по реформата на ОСП след 2022 г. и се нуждаем от споразумение за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС“, добави той и призова държавите-членки да излязат с позиция по отношение на многогодишната финансова рамка.

През март Европейската сметна палата (ЕСП) предупреди за риска от дълъг преходен период, тъй като това може да забави амбицията на Комисията да направи селскостопанския сектор по-устойчив за околната среда.

Източник: euractiv.com