Жените в селското стопанство

Жените в селското стопанство

Броят на жените в селското стопанство се увеличава бавно през последните години. Последните данни (Евростат 2016) показват, че средно около 30% от стопанствата в ЕС се управляват от жени. Но данните маркират някои значителни различия между отделните държави. В Литва и...
ВИЗИЯ за ОСП след 2020 г.

ВИЗИЯ за ОСП след 2020 г.

На 25 февруари 2019 г. в гр. Брюксел бе проведена съвместна среща на високо равнище на Работната група по хоризонтални въпроси, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) и Групата за граждански диалог относно околната среда и изменението на климата, на която е...