Визия за ОСП след 2020 г

Визия за ОСП след 2020 г

На 04 март 2019 г. в гр. Брюксел се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство, на което бяха обменени мнения по част от текстовете от проектите на Регламент за стратегическите планове по ОСП и Хоризонтален регламент. Налице е разделение в позициите...
Забавянето на новата ОСП няма да се отрази на плащанията към фермерите

Забавянето на новата ОСП няма да се отрази на плащанията към фермерите

Одобрението на регламентите за Общата селскостопанска политика след 2020 г. е малко вероятно да стане в мандата на този Европейски парламент. Но дори и да има забавяне в изготвянето им, това няма да забави плащанията към земеделския сектор. Това заяви министърът на...