Приключи административната оценка на 111 проекта по подмярка 7.2 за строителство и реконструкция на уличната мрежа

Приключи административната оценка на 111 проекта по подмярка 7.2 за строителство и реконструкция на уличната мрежа

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 111 проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство,...