Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка...
Най-добрият хотелиер сред пчеларите и най-добрият пчелар сред хотелиерите

Най-добрият хотелиер сред пчеларите и най-добрият пчелар сред хотелиерите

Силистренецът Явор Неделчев повече от 20 години се занимава с туризъм, работи като експерт управител на домакинството в голям хотелски комплекс във Варна, но това не му пречи да бъде добър пчелар с успешен бизнес. „Туризмът и пчеларството са нещата, които успешно се...