Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: ПРСР има изключително значение за всички малки общини

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: ПРСР има изключително значение за всички малки общини

Д-р Бояджиева, община Тетевен има подписани няколко договора по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Изпълняват ли се вече одобрените проекти и на каква фаза е тяхното осъществяване? Подписаните договори по първия прием на подмярка 7.2....