Визия за ОСП след 2020 г.

Визия за ОСП след 2020 г.

Държавите членки призовават за прилагане на по-малко рестриктивна „зелена архитектура“ за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., съгласно информация на Агенция „Европа“ от 26 март 2019 г. Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) проведе...