Фермерите проверяват онлайн оторизираните и преведените от ДФЗ субсидии през 2018 г.

Фермерите проверяват онлайн оторизираните и преведените от ДФЗ субсидии през 2018 г.

Всички оторизирани и преведени от ДФЗ субсидии през 2018 г. са публикувани в Системата за електронни услуги, съобщават от разплащателната агенция. До 30 април 2019 г. земеделските стопани, физически лица, са длъжни да подадат годишните си данъчни декларации, получени...
Приоритетите в стратегическия план ясни след подготовката на три слот анализа

Приоритетите в стратегическия план ясни след подготовката на три слот анализа

Преработката на плодове и зеленчуци, общинската инфраструктура и младите в земеделието ще бъдат част от акцентите в българския стратегически план Независимо, че Общата селскостопанска политика ще влезе в дневния ред на следващия Европейския парламент най-рано в...
Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Новата държавна помощ беше одобрена от...