ОСП 2020: Съветът по земеделие и рибарство все още не е готов да одобри обща позиция

ОСП 2020: Съветът по земеделие и рибарство все още не е готов да одобри обща позиция

Въпреки постигнатия напредък в преговорите относно някои елементи от реформата на ОСП, министрите на земеделието на държавите членки (ДЧ) считат, че все още не е постигнато политическо споразумение по ОСП след 2020. Първоначалните намерения на Румънското...
ОСП 2020: Държавите членки искат по-малко рестриктивна „зелена архитектура“

ОСП 2020: Държавите членки искат по-малко рестриктивна „зелена архитектура“

Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) проведе предварително обсъждане по темата за „зелената архитектура“ на бъдещата ОСП на 25 март, в подготовка на дискусията за Съвета на министрите, предвидена за 15 април. По време на обсъждането в СКСС, експертите от...