Министрите на земеделието на ЕС създават Европейски съвет по иновациите

Министрите на земеделието на ЕС създават Европейски съвет по иновациите

Европейският съюз ще има Европейски съвет по иновациите, чиято цел ще бъде подкрепата за стартиращи малки фирми. През 2017 г. Комисията стартира пилотната фаза на звеното, провеждайки отворени конкурси и лични интервюта, за да идентифицира и финансира най-иновативните...
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през май 2019г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през май 2019г.

„Фокусът на Програма за развитие на селските райони през 2019 г. e подпомагането на малките земеделски стопанства. Именно за това за втори път отваряме подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, чийто общ размер на финансовото подпомагане се...