€20 млн. предвидени за проекти, свързани с иновации

€20 млн. предвидени за проекти, свързани с иновации

От успешно реализираните проекти може да се възползват всички фермери със сходен проблем Предстои да бъде отворена дългочаканата подмярка 16.1, която е насочена към създаване на иновации. По нея вече се прилага подкрепа в 26 страни и в повече от 100 национални и...