ОСП след 2020: ЕК призовава стратегиите за биоикономика да бъдат разширени и приложени

ОСП след 2020: ЕК призовава стратегиите за биоикономика да бъдат разширени и приложени

Според бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) Европейската комисия (ЕК) няма да одобрява националния стратегически план на държава-членка, който не включва насърчаването на биоикономиката в селското стопанство, цитират от EURACTIV.com изявление на комисаря по...