Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на средствата, които се...
България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания

България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания

България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания в новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. Страната ни заяви това по време на последното заседание на Съвета на ЕС, предава rural.net. България подчерта...
„Резиденция Баба“ 2019 ще изпрати 20 младежи от цяла България да живеят в 3 села в Северозапада

„Резиденция Баба“ 2019 ще изпрати 20 младежи от цяла България да живеят в 3 села в Северозапада

Кандидатстването е отворено до 30 юни! ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ „Резиденция Баба“, популярната и национално припознавана инициатива на Сдружение „Фабрика за идеи“, за пета поредна година ще организира престоя на 20 социално ангажирани младежи във възрастни домакинства в...
Постига ли ПРСР 2014-2020 заложените междинни цели

Постига ли ПРСР 2014-2020 заложените междинни цели

Постигането на междинните цели по ПРСР 2014-2020 към 31.12.2018 г., които страната ни докладва към ЕК е ключов момент в управлението и прилагането на Програмата, тъй като при сериозно непостигане на междинните цели, ЕК може да спре междинните плащания. За сериозно...
С бюджет от над 50 млн. евро отварят през октомври подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура по ПРСР

С бюджет от над 50 млн. евро отварят през октомври подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура по ПРСР

Днес Комитетът по наблюдение прие актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за настоящата година, според която приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на...